Jaarverslag 2023: Bruggen slaan en verstevigen


Het jaar 2023 stond voor Wateropleidingen in het teken van het slaan en verstevigen van bruggen. Alleen door samen te werken met de watersector en via co-creatie kunnen we innovatief en passend onderwijs blijven bieden. De ontwikkelingen binnen de watersector vormen de basis van ons aanbod aan opleidingen, producten en diensten. We houden voortdurend de actualiteit in de gaten om zo de juiste kennis te kunnen bieden.

2023_in_beeld-cropped

Technologische veranderingen en innovaties

De watersector is voortdurend onderhevig aan technologische veranderingen en innovaties. Er worden steeds nieuwe instrumenten, technieken en methodologieën ontwikkeld om het beheer van waterbronnen efficiënter te maken, de waterkwaliteit te verbeteren, overstromingsrisico's te verminderen en andere uitdagingen aan te pakken. Het is voor professionals dan ook essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hun vaardigheden en kennis bij te werken om relevant te blijven.

Meer dan ooit staat de verbinding met de omgeving centraal. De gevolgen van klimaatverandering en maatschappelijke thema's zoals het klimaatakkoord, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit vereisen nauwe samenwerking. Het afwegen van verschillende belangen en het maken van keuzes zorgen ervoor dat het uitvoeren van beleid complex is. Daarom is het vermogen om integraal te denken en te handelen, met een solide basiskennis van het watersysteem en de waterketen, essentieel.

Een leven lang ontwikkelen

Waterprofessionals moeten worden opgeleid in adaptieve en veerkrachtige benaderingen van waterbeheer. Daarnaast moeten zij ook kennis opdoen over duurzame praktijken die de impact van menselijke activiteiten op waterbronnen verminderen. Wateropleidingen integreert de ontwikkelingen op het gebied van inhoud, organisatie en maatschappij in haar aanbod door nieuw aanbod te creëren en bestaand aanbod te actualiseren. Een leven lang ontwikkelen voor professionals in de watersector blijft cruciaal voor duurzaam waterbeheer en -beleid in Nederland.

- Gabriëlle Knufman, Directeur