Werkplekleren: Praktijktraject UTAZ


De werkplek biedt effectieve leermogelijkheden die we benutten in onze opleidingen. Daarom richt Wateropleidingen zich op werkplekleren: leren op de eigen werkplek. Leren dat plaatsvindt in reële arbeidssituaties als leeromgeving en met werkelijke problemen uit de arbeidspraktijk als leerobject.

In deze rubriek geven wij voorbeelden hoe we werkplekleren inzetten bij onze opleidingen en maatwerktrajecten. Deze keer kijken we naar het praktraject Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ), dat in 2017 is vernieuwd om de leermogelijkheden van de werkplek beter te benutten.

UTAZ_960x600

Praktijktraject UTAZ

Het praktijktraject richt zich op operators, klaarmeesters en procesmedewerkers die hun waterzuiveringsinstallatie waarop zij werken vanuit de praktijk willen doorgronden. Dit doen we door vier thema’s centraal te stellen waarbinnen diverse opdrachten worden uitgevoerd:

  1. procesvoering
  2. controleren en meten
  3. procesbeheersing, onderhoud en storingen
  4. beleid en planvorming

Deelnemers volgen het praktijktraject vanaf hun eigen werkplek. De opdrachten helpen de deelnemer om de juiste informatie te vinden, te valideren, oorzaak-gevolg relaties te begrijpen maar ook om te overleggen en te presenteren aan collega’s. Denk bijvoorbeeld aan de analyse van zuiveringsresultaten, het verklaren van afwijkingen en het voorstellen van aanpassingen. Kortom opdrachten die nauw aansluiten bij het dagelijkse werk op hun waterzuiveringsinstallatie. De deelnemer legt het resultaat van de opdracht vast in een zelf te bepalen vorm zoals een schriftelijk verslag, video, presentatie of interne excursie. Na afronding van de opdrachten volgt een reflectieopdracht om het geleerde goed te verankeren.

Begeleiding
De deelnemer werkt zelfstandig aan de opdrachten. Via de DWO, ons digitaal leerplatform, bieden we theorie aan vanuit de UTAZ-opleiding. Inhoudelijke vragen kunnen daar ook worden gesteld. Een mentor van de eigen organisatie, getraind door Wateropleidingen,  begeleidt het traject.

“Het is voor de echte procesmensen. Je leert bijvoorbeeld hoe je bepaalde pompen moet gebruiken, en wat het in de praktijk betekent als zo'n pomp een bepaalde opvoerhoogte heeft. Je weet dan waar die pomp moet staan en aan welke eisen hij moet voldoen. Als je deze cursus hebt gedaan en het geleerde weet om te zetten naar de praktijk, dan ben je een vakman, dan heb je het in de vingers.”
Rob Hoogerwerf, mentor-praktijkopleider (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Praktijkexamen
Nadat alle opdrachten zijn afgerond en beoordeeld met een voldoende plannen we het praktijkexamen in. Het examen is een praktisch mondeling examen dat plaatsvindt met een rondwandeling op de zuivering. De examinator vanuit Wateropleidingen  toetst of de deelnemer voldoende inzicht heeft van de werking van de verschillende processtappen,  verstoringen in het proces en of de deelnemer in staat is om te adviseren hoe processen verbeterd kunnen worden. Wanneer dit het geval is ontvangt de deelnemer het praktijkdiploma UTAZ. Dit is niet gelijk aan het diploma van de opleiding UTAZ, wat een bredere opleiding is met meer diepgang.

Meer weten?
Kijk hier voor meer informatie over het praktijktraject Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ). Ook is er eenzelfde praktijktraject voor Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) dat meer geschikt is voor starters op de waterzuiveringsinstallatie.

Wil je meer weten over onze visie op werkplekleren? Neem dan contact met ons op.