Werkplekleren: Opleiding Basiskennis Waterkeringen


De werkplek biedt effectieve leermogelijkheden die we benutten in onze opleidingen. Daarom richt Wateropleidingen zich op werkplekleren: leren op de eigen werkplek. Leren  door gebruik van werkelijke problemen of situaties uit de eigen arbeidspraktijk. In deze rubriek geven wij voorbeelden hoe we werkplekleren inzetten bij onze opleidingen en maatwerktrajecten. Deze keer kijken we naar de opleiding Basiskennis waterkeringen, dat in 2017 is herzien om beter aan te laten sluiten bij de arbeidspraktijk.

BK_960x600

Basiskennis waterkeringen richt zich op technisch medewerkers die het beheer en onderhoud van waterkeringen verzorgen. De opleiding behandelt op praktische wijze een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen, het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij de herziening van de opleiding is de werkplek als uitgangspunt genomen. De theorie wordt behandeld aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden en deelnemers gaan aan de slag met door hen ingebrachte casussen. Hierdoor wordt de opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk.

Intake

De opleiding start met een schriftelijke intake. Deelnemers geven hierin aan waar zij werkzaam zijn en wat zij willen leren. Hiermee kunnen docenten extra aandacht schenken aan de voor hen relevante theorie, zoals bepaalde aspecten van het beheer en het toepassen van verschillende instrumenten. Maar ook door praktijkvoorbeelden te gebruiken die aansluiten op de werkomgeving van de cursist. Om de theorie te koppelen aan de praktijk zijn er ook twee excursies naar waterkeringen aan de kust en het rivierengebied.

Praktijkopdracht

Bij de intake leveren deelnemers een casus aan vanuit hun werksituatie. Hierin beschrijven ze een waterkering uit hun gebied inclusief het dwarsprofiel, bodemopbouw, beheer en onderhoud en toetsresultaten. Uit de aanleverde keringen word een keuze gemaakt, waarna de deelnemers in groepsverband werken aan de eindopdracht. Hierin gaan zij direct aan de slag met de behandelde theorie en leren van elkaar.

“Waterkeringen staan in Nederland volop in de belangstelling. Zorgen voor voldoende veiligheid is een forse opgave in het land, je moet altijd alert zijn. De opleiding legt een stevige, brede basis, van het maken van plannen tot het onderhoud in de praktijk. Wezenlijk en hoog gewaardeerd in de opleiding is dat je bij elkaar in de keuken kijkt, problemen én oplossingen uitwisselt rond beleidsregels, beheer en onderhoud. Met voorbeelden die voor veel deelnemers herkenbaar zijn.”
Koot van Bavel, Hoofd afdeling weg- en waterbouw (Waterschap Rivierenland)

De opleiding Basiskennis waterkeringen gaat op 18 september aanstaande van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan als je hierbij wilt aansluiten. Als je deze opleiding op een later moment wilt volgen dan kun je jezelf alvast voorlopig inschrijven.

Wil je meer weten over onze visie op werkplekleren? Neem dan contact met ons op.