Werkplekleren: opleiding Toezicht en handhaving - water


De werkplek biedt effectieve leermogelijkheden die we benutten in onze opleidingen. Daarom richt Wateropleidingen zich op werkplekleren: leren op de eigen werkplek. Leren van werkelijke problemen of situaties uit de eigen arbeidspraktijk. In deze rubriek geven wij voorbeelden hoe we werkplekleren inzetten bij onze opleidingen en maatwerktrajecten.

VIW_960x600

In 2017 is de opleiding Toezicht en handhaving – water herzien. De komst van de Omgevingswet en de vaststelling van de kwaliteitscriteria verandert het werk van toezichthouders en handhavers. Het is dus steeds belangrijker dat zij aantoonbaar opgeleid zijn. Deze geheel geactualiseerde opleiding behandelt alle relevante wetgeving en er wordt veel aandacht besteed aan toezichthouden in de praktijk. De cursist komt allereerst in aanraking met de volle breedte van de werkzaamheden van een waterschap (waterkwantiteit en –kwaliteit, peilbeheer, waterkeringen, keur, riolering) en leert wat toezichthouden inhoudt bij al deze onderwerpen. Een deel van het programma vindt plaats op de werkplek. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen het lesprogramma en de praktijk.

Praktijksituaties oefenen

De opleiding bestaat uit 3 modulen van elk 5 dagen: inleiding waterhandhaving, toezichthouden en toezichthouden in de praktijk. Elke module biedt een actief programma waarin je op een praktische manier aan de slag gaat met de inhoud. Je oefent vaardigheden die nodig zijn bij het optreden als toezichthouder. Dit doe je door veel met casussen te werken en situaties uit de praktijk te oefenen, soms met een trainingsacteur. Hierbij leer je op een effectieve manier te communiceren, vervelende situaties te voorkomen en toch het doel bereiken, namelijk de overtreding stoppen en de ongewenste situatie ongedaan maken. Deelnemers geven onderling feedback om van elkaar te leren.

In de derde module ga je aan de slag met een praktijkopdracht. Deze voer je uit op je eigen werkplek. Je werkt daarbij voor een lopende zaak een rapportage uit. Vanuit deze rapportage blijkt de correcte toepassing van wetgeving, handelen en rapporteren. De kennis en vaardigheden uit module 1, 2 en 3 gebruik je om hier invulling aan te geven. Je sluit de opdracht  af met een eindgesprek waarbij je je rapportage toelicht en hier vragen over beantwoord. Vanuit je rapportage en het eindgesprek blijkt dat je de kennis en vaardigheid aantoonbaar bezit.

Meer informatie

De 3 modules van de opleiding Toezicht en handhaving – water kunnen los gevolgd worden. De eerste module gaat op 15 januari 2019 opnieuw van start. Lees hier meer over Toezicht en handhaving - water.