Opfriscursus visuele inspectie van riolering


Wateropleidingen start met het aanbieden van de ééndaagse Opfriscursus visuele inspectie van riolering. Deze cursus voorziet gediplomeerde inspecteurs van actuele kennis, waaronder het inspecteren volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1. Na afloop volgt een digitaal examen. Als de inspecteur hiervoor slaagt, krijgt hij een pasje dat opnieuw 5 jaar geldig is.

ovir

Als rioolinspecteur heb je de opleiding Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs (IVIR) gevolgd en het diploma behaald. Dit diploma is 5 jaar geldig. De cursus bevat mondelinge kennisoverdracht en oefeningen in het waarnemen, herkennen, meten, coderen en vastleggen van toestandsaspecten van riolen en putten. Ook de door RIONED ontwikkelde Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering komt ruimschoots aan de orde. Met het afsluitende examen kun je laten zien dat je nog steeds over alle relevante kennis en vaardigheden beschikt.

Wateropleidingen heeft op dit moment 3 cursusgroepen gepland staan. De eerste start op 4 juni en de andere twee in het najaar. Indien je over een groot aantal inspecteurs beschikt, dan kunnen wij de Opfriscursus Visuele Inspectie van Riolering ook incompany verzorgen. Meer informatie vind je hier.

Visuele inspectie nieuwe stijl

De werkwijze voor het visueel inspecteren verandert. Vanaf 2020 gaan we in Nederland visueel inspecteren volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1, in plaats van de NEN 3399. In het kort betekent dit dat het classificeren van de inspecteur naar de beheerder verschuift. De inspecteur neemt waar en registreert de waarnemingen. Stichting RIONED trekt de kar in dit proces. Wateropleidingen heeft in 2017 de inspectiecursussen voor riolering overgenomen van Stichting RIONED. Het opleidingstraject is geactualiseerd naar de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1.

rioolinspecteur info

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Ronald Hoorman, programmamanager Riolering & Stedelijk Water.