Eerste Senior Dijkwachten gecertificeerd


Dijkwachten komen in actie bij hoog water en droogte. Dit zijn zowel vrijwilligers als medewerkers van het waterschap. Zij inspecteren de keringen op schadebeelden. Tijdens een calamiteit is het belangrijk dat waterschappen beschikken over bekwame mensen op de keringen. Wateropleidingen verzorgt namens de waterschappen het certificeringstraject van Senior Dijkwachten. Op 21 mei zijn de eerste dijkwachten gecertificeerd.

uitreiking_certificaatSD_960x600

Om de Senior Dijkwachten te certificeren kunnen waterschappen een incompany examen aanvragen bij Wateropleidingen. Na het succesvol afronden van dit examen ontvangt de deelnemer het certificaat Senior Dijkwacht, dat 4 jaar geldig is. Kijk hier voor meer informatie over de certificering Senior Dijkwacht.

De certificering voor Senior Dijkwachten is ontwikkeld in opdracht van en samen met de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking. Deze werkgroep heeft als doel om de landelijke dijkbewaking te professionaliseren samen met de andere waterschappen. Met als resultaat een aantoonbaar bekwame dijkbewakingsorganisatie. In 2017 heeft Wateropleidingen in opdracht van de werkgroep opleidingsmaterialen voor verschillende rollen (dijkwachten, specialist veld, specialist kantoor en hoofd dijkbewaking) binnen de landelijke dijkbewakingsorganisatie ontwikkeld. Alle dijkwachten krijgen een opleiding van het waterschap om de inspecties goed te kunnen uitvoeren. De medewerkers van waterschappen die de opleiding verzorgen, kunnen ter ondersteuning een didactische training volgen bij Wateropleidingen.

Meer weten?
Bekijk de nieuwsbrief van de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking. (pdf, 838 kB)