Basisopleiding drinkwaterdistributie en -productie op Bonaire afgerond


In maart is Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB) gestart om haar uitvoerende medewerkers (proces operators, pipefitters en laboratorium medewerkers) te voorzien van de basiskennis drinkwater (distributie en productie). De initiator Sigfried Quarton (foto links), Business Unit Manager Water, heeft samen met Wateropleidingen een maatwerk programma opgesteld wat is uitgerold in een drietal modules. De afsluitende module ‘de levenscyclus van een leiding’ is medio juni afgerond. Docent David den Dulk (Waterbedrijf Evides, foto rechts) deelt zijn ervaringen.

Afsluiting basisopleiding drinkwater Sigfried Quarton en David den Dulk

Verschillen tussen Bonaire en Nederland
Waar binnen Nederland de Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterwet het kader zijn, is dat op Bonaire, wat eveneens een Nederlandse gemeente is, de zogenaamde BES (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) wet. Deze komen in hoofdlijnen overeen, maar hebben op details verschillen (als een maximale koudwatertemperatuur van 40 graden). De verschillen in wettelijke kaders bij de aanleg- en het beheer en onderhoud van leidingen zijn echter groter. De wet WIBON (grondroerdersregeling) is hier niet van toepassing.

Het hoofdleidingnet bestaat voor een groot deel uit gietijzer en HDPE en wordt door de toename van het toerisme en het prettige vestigingsklimaat jaarlijks uitgebreid. De huisaansluitingen daarentegen bestaan voor een groot deel uit gegalvaniseerd staal wat zowel in- als uitwendig onderhevig is aan corrosie. Met als gevolg bruinwaterklachten alsmede lekkende leidingen omdat zowel de lucht als ondergrond zout is door het zeeklimaat. Voor het gegalvaniseerd staal loopt inmiddels een omvangrijk vervangingsprogramma. De leidingen worden vervanging in HDPE en het aantal storingen en bruinwaterklachten neemt daarmee merkbaar af. Een andere uitdaging die de collega’s van de WEB hebben zijn de kruisverbindingen. Dit zijn illegale verbindingen tussen de drinkwaterinstallatie en de septic tanks van afnemers. De inhoud van deze septic tanks wordt gebruikt om de planten te bedruipen en een verbinding is een risico op terugstroming in het drinkwaternet. Handhaven heeft hier dan ook prioriteit.

Maatwerk opleiding
Voor WEB is een maatwerk opleiding opgesteld. De deelnemers zijn opgedeeld in twee groepen; een groep in de ochtend en een in de middag. Iedere module bestond uit 5 bijeenkomsten gedurende een week. Deze werden afgerond met een tentamen en/of groepsopdracht.

De afsluiting van module 3 bestond uit een tentamen met open vragen en een groepsopdracht (opleveren van een schetsontwerp van een leidingnet incl. onderhoudsplan en spareparts) die in groepjes van 3 cursisten uitgewerkt en gepresenteerd diende te worden. Voor de meeste cursisten een pittige opgave omdat naast het opleveren van een schetsontwerp dit ook verdedigd moest worden aan de overige cursisten. Daarnaast is het structureel uitvoeren van een beheer- en onderhoudsprogramma aan het drinkwaternet nog niet ingevoerd, wat voor de cursisten dan ook lastig was om dit te vertalen. Het cijfer bestond deels uit onderlinge feedback en toetsing op het programma van eisen.

Kennis overdragen aan de enthousiaste, leergierige en altijd vrolijke collega’s van WEB was dan ook een prettige en leerzame ervaring in een mooi stukje Nederland overzee.

Cases tentamen Module 3 Boniare   OPententamen Module 3 Bonaire IMG_0230