Kritische kennis van vertrekkende medewerkers benutten


De afgelopen maand zijn er door meerdere organisaties vragen aan ons gesteld over begeleiding bij kennisborging van vertrekkende medewerkers. Dat kan geen toeval meer zijn. Het lijkt erop dat de watersector hier echt werk van gaat maken. Hier helpen we graag bij.

kenniskaart_1 (1)

Verdieping
Kennisborging is in meerdere sectoren een actueel thema. Veel organisaties verwachten op de korte en middellange termijn een grote uitstroom van vakbekwame medewerkers. Medewerkers die kennis hebben opgebouwd via verschillende werkzaamheden, opleidingen en ervaringen. De vraag hoe je de kennisborging het beste kunt aanpakken, is niet eenduidig te beantwoorden.

Online vind je verschillende (al dan niet) wetenschappelijke onderzoeken, theorieën en tools om je voor te bereiden op de gevolgen voor jouw organisatie. Hoe kan je de vertrekkende kennis in beeld brengen en hoe maak je deze kennis beschikbaar voor jouw organisatie? Lees voor meer verdieping bijvoorbeeld eens dit artikel op www.onthebrink.nl, of dit artikel op www.talentontwikkelaar.be voor een meer praktische insteek.

Werkwijze
Zoek antwoord op een aantal essentiële vragen:

  • Wat is de waarde van de kennis van de vertrekkende medewerker? Hoe groot is de impact van het ontbreken van deze specifieke kennis op de bedrijfsprocessen? Zie de kennis als een asset en breng de mogelijke risico’s, prestaties en kosten in beeld. Wanneer je een antwoord op deze vraag hebt, kun je de diepgang / intensiteit van het borgingsproces bepalen.
  • In welke mate staat het verdwijnen van de kennis in relatie staat tot de continuïteit van de organisatie? Gaat het om specifieke vakkennis, organisatorische kennis, omgevingskennis of gaat het om competenties? Sommige organisaties definiëren voordat zij met kennisborging starten een aantal essentiële kennisterreinen die van zeer groot belang zijn voor de continuïteit.
  • Aan wie (en hoe) kan de kennis overgedragen worden? Hoe moet de kennis vastgelegd of gedeeld worden? Je kunt op diverse manier zorgen voor kennisoverdracht, bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies, het maken van kennisvideo's of het beschrijven van iemands kennis via een kenniskaart (pdf, 131 kB).

We merken dat hoe beter bovenstaande vragen beantwoord zijn, hoe beter je de kennis kunt borgen en benutten voor de organisatie.

Meer weten over het borgen van kennis?
Wil je meer weten over onze ervaringen met kennisborging? Of wil je sparren over hoe wij jouw organisatie hierbij kunnen helpen? Neem dan contact op met Els Vernooij of Mark van Dodeweerd.