Start cursusjaar 2020/2021

28 augustus 2020

De eerste opleidingen zijn gestart. We zijn erg blij met de vele aanmeldingen die we voor de langlopende opleidingen hebben gekregen. Er was zoveel animo dat we met meerdere groepen kunnen starten voor de Basisopleiding Riolering (3), de Hogere Opleiding Drinkwater (2), Techniek Afvalwaterzuivering (4) en Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (3). Dit geeft ons veel energie om er opnieuw een mooi cursusjaar van te maken.

lessen

Nieuw dit cursusjaar

Voor dit cursusjaar staan er ook enkele nieuwe opleidingen en cursussen gepland. Deze zijn ontwikkeld op basis van vragen uit de watersector en brengen we graag extra onder de aandacht:

Introductiecursus legionella | Drinkwater | start november 2020
Beheer kwaliteit diep grondwater | Drinkwater | start december 2020
Omgaan met bodemverontreiniging | Drinkwater | start december 2020
Klimaat, beheer en onderhoud | Waterbeheer | start januari 2021

Binnen ons aanbod hebben we onderwerpen die wisselend in de actualiteit staan. Na het volgen van een cursus ben je up-to-date en voorbereid op bijvoorbeeld de grillen van klimaat en weer of wijzigingen in normeringen of wetgeving. Voorbeelden dan deze titels zijn Stedelijk water, De Routekaart Omgevingswet en Atelier succesvolle cont(r)acten.

En….twijfel je over je kennis, of heb je een specifieke opleidingsvraag? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Hybride opleidingen
We hebben maatregelen genomen om Wateropleidingen coronaproof te maken. Onze locaties zijn ingericht op onderwijs op 1,5 meter afstand.  Bij de langlopende opleidingen gebruiken we waar mogelijk digitale leervormen. In maart zijn we gestart met digitale lessen en on-demand videolessen en van zowel docenten als cursisten hebben we hier enthousiaste reacties op ontvangen. Enkelen delen hun ervaring in de video hieronder:

Fysieke cursussen
De meeste geplande cursussen blijven fysiek. Hier hebben we voor gekozen omdat het vaak kortlopende cursussen zijn (van één of enkele lesdagen) en onze locaties geschikt zijn om deze op verantwoorde wijze -met de vereiste afstand- te verzorgen. Voor enkele uitvoeringen hebben we het maximaal aantal deelnemers per cursusgroep verlaagd. Wil je meer weten over de maatregelen die we getroffen hebben m.b.t. het coronavirus? Deze vind je hier.