Van elkaar leren bij klimaatadaptieve maatregelen

2 februari 2021

Met de klimaattop in Nederland was er de afgelopen week veel aandacht voor klimaatadaptatie. Nationaal en internationaal zijn er succesvolle en minder geslaagde voorbeelden te vinden voor het aanpassen van stedelijke gebieden aan de effecten van klimaatverandering. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen kunnen veel van elkaar leren door deze ervaringen met elkaar te delen.

Klimaat

Ervaringen delen
Het delen van cases en ervaringen staat ook centraal in het vakgebied klimaatadaptatie bij Wateropleidingen. Niet alleen door de deskundige docenten, maar ook door de deelnemers van gemeentes, waterschappen en adviesbureaus. In het vakgebied starten er voor de zomer nog 3 cursussen:

  • Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof? | 2 bijeenkomsten
    In deze cursus leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s analyseer je hoe klimaatproof voorgestelde gebiedsmaatregelen zijn. Lees verder.

  • Klimaatadaptatie in de stad | 4 bijeenkomsten
    In deze cursus ga je aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Na afloop van deze cursus maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte. Lees verder.

  • Summerschool droogtestress | 2 bijeenkomsten
    In deze tweedaagse summerschool ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de toenemende droogte. Welke gegevens heb je nodig en hoe interpreteer je deze om een beslissing te kunnen nemen? Lees verder.

Meer cursussen
Na de zomer starten er uitvoeringen van Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen en Samen klimaatambities realiseren.  Ook is het natuurlijk mogelijk om een opleidingstraject op maat te maken, zoals we bijvoorbeeld voor de Gemeente Haarlemmermeer of Royal HaskoningDHV gedaan hebben. Neem hiervoor contact met ons op.