Digitale excursies als alternatief

3 maart 2021

In meer dan 20 opleidingen maakt een excursie onderdeel uit van het programma. Deze verzorgen we natuurlijk het liefst fysiek, maar vanwege de lockdown is dit momenteel niet mogelijk. Toch vinden we het belangrijk dat we deze wel door laten gaan. Op locatie krijgen deelnemers een beter beeld hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast. Daar waar mogelijk zetten we in op digitale excursies als alternatief.

excursie digitaal

Doel van excursies
Het doel van de excursie is tweeledig. Op locatie bij bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie, woonwijk of waterkering zien deelnemers hoe de theorie in de praktijk werkt. Een actieve vorm van leren, wat vaak resulteert in verdiepende vragen en nieuwe ideeën voor vergelijkbare toepassingen. Hier komt het tweede doel naar voren: de interactie tussen deelnemers, de docent en iemand op locatie. Met beide doelen in gedachten proberen we bij digitale excursies een zo goed mogelijk alternatief te bieden.

The making of
Digitaal proberen we de locatie zo goed mogelijk te presenteren. Als een locatie vanwege de lockdown geheel gesloten is, proberen we dit te doen met bestaande beelden en/of Google Earth. Als enkele mensen toch toegestaan zijn, dan gaat er een team van Wateropleidingen op pad om de locatie in beeld te brengen. We maken video’s, foto’s en kunnen 360-graden omgevingen inrichten waarbij deelnemers via VR zelf kunnen ‘rondlopen’.

dehamer1  dehamer2

Deze week zijn we op bezoek geweest bij betonfabriek De Hamer waar ze onder andere putten en rioolbuizen maken. Deze locatie bezoeken we met de cursusgroep van de opleiding Introductie Rioleringstechniek. Het productieproces van zowel putten als buizen hebben we in beeld gebracht. Ook hebben we de hoeveelheid soorten putten en buizen in beeld gebracht. De beelden worden gemonteerd tot een video. Met een voice-over wordt  een toelichting gegeven op wat er op de beelden te zien is.  Voordat wij gaan filmen op een locatie, brengen we eerst in kaart wat de doelen van de excursie zijn. Op basis daarvan bepalen we welke beelden we willen maken.

Interactie
De digitale excursie wordt gekoppeld aan een digitale les, zodat de vertoonde beelden met elkaar besproken kunnen worden. Interactie over dat wat is gezien vinden we belangrijk. Dit draagt bij aan het begrijpen en verwerken van de theorie en het koppelen aan de praktijk. Deelnemers kunnen vragen stellen en vaak komen er bij deze interactie ook weer nieuwe ideeën los voor andere toepassingen.

Daar waar mogelijk zullen we tijdens lockdowns excursies digitaal aanbieden. Maar zodra het weer mag, gaan we natuurlijk het liefst fysiek met de groep naar een locatie. Maar tot die tijd hebben we met de digitale excursies een prima alternatief voor lopende opleidingen en cursussen.