Nieuwe cursus Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen

7 juli 2021

Dit najaar verzorgen we een nieuwe cursus voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van leidingwaterinstallaties in woningen. De cursus Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen voorziet in actuele kennis om gezonde, veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke installatie te realiseren en leert je welke documenten er meegeleverd moeten worden. Wij vroegen docenten Oeds Kuipers (KDWS Nederland B.V.) en Eric van der Blom (o.a. Waterinstallatiekennis) naar het belang van deze cursus.

TLW_900x506

Wat is het belang van deze cursus?
Oeds: "De woningnood in ons land is enorm groot. De komende jaren moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. Bouwtijden staan onder grote druk en daarbij spelen energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie een heel belangrijke rol. Dit heeft vooral zijn weerslag op het ontwerpen en aanleggen van goede leidingwaterinstallaties in woningen. Indien een woning wordt gebouwd dient het plan te voldoen aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Na het volgen van deze cursus weet je wat er nodig is om een gezonde, veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke installatie te realiseren en welke documenten er meegeleverd moeten worden. Je kent de relevante wet- en regelgeving, de verschillen in woningen en de verschillen in bewoners. Ook krijg je meer kennis van de energiebronnen die toegepast worden voor warmtapwaterbereiding en wat dit betekent voor de warmtapwaterinstallatie. En welke duurzaamheidsaspecten er zijn en hoe je die kunt toepassen."

Eric: "Bij de grote bouwopgave moet rekening worden gehouden met de energietransitie. Dit vergt een grote omslag, waarbij nu enkele jaren ervaring is opgedaan. Om echter de beste opties te bereiken en in grote getalen uit te voeren, is kennis en overzicht nodig van de eisen uit het Bouwbesluit, NEN 1006, ISSO 30, kwaliteits- en duurzaamheidkeurmerken, etc.. Naast duurzaamheid moeten ook de gezondheid en comfort van de bewoner worden geborgd. Uitgangspunten voor een toekomstbestendige installatie worden besproken. Diverse energetische concepten komen aan bod. Ook wordt klimaatverandering en circulaire economie die een steeds grotere rol spelen in het bouwproces meegenomen."

Wat kun je van de cursus verwachten?
Eric: "Een actuele en complete training is nodig voor het goed kunnen ontwerpen en aanleggen van een leidingwaterinstallatie in een toekomstbestendige woning. Vanaf ontwerp tot en met de beproeving en oplevering. Gezien het grote aantal woningen en het beperkt beschikbare deskundige personeel moeten fouten worden voorkomen en installaties repeterend kwalitatief goed, veilig, comfortabel èn duurzaam worden aangelegd. Oftewel toekomstbestendig!"

Waarom moet je deelnemen?
Oeds: "Het deelnemen aan deze cursus is van groot belang voor betrokken partijen omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen als het gaat om de eisen die vermeld staan in het Bouwbesluit, de meest recente voorschriften van NEN 1006, de energieprestatienorm NTA 8800, actuele Waterwerkbladen en richtlijnen voor Legionellaveilige installaties zoals de herziene versie  ISSO Publicatie ISSO 30 Leidingwaterinstallaties in woningen. In het algemeen wordt er onvoldoende rekening gehouden met risico`s voor de volksgezondheid voor wat betreft de drinkwaterkwaliteit, drinkwaterveiligheid en Legionellapreventie. Door deel te nemen aan deze cursus word je wegwijs gemaakt in het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in woningen."