Hoe wil jij het certificaat Hygiënisch Werken behalen?

5 april 2022

Jaarlijks verstrekt Wateropleidingen honderden certificaten voor Hygiënisch Werken volgens de Hygiënecode Drinkwater. We verzorgen verschillende vormen van training en toetsing waarmee medewerkers van drinkwaterbedrijven en aannemers dit certificaat kunnen behalen. Klassikaal of online en individueel of in groepsverband. In dit artikel zetten we de mogelijkheden om het certificaat bij Wateropleidingen te behalen voor je uiteen.

HW

Werken volgens de Hygiënecode Drinkwater
De Hygiënecode Drinkwater zorgt ervoor dat drinkwaterbedrijven tijdens onderhoudswerkzaamheden zo zorgvuldig en hygiënisch mogelijk te werk gaan om verontreiniging te voorkomen. Werkzaamheden aan het leidingnet en aan procesinstallaties mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde monteurs. Zij beschikken over kennis van mogelijke oorzaken van verontreinigingen en besmettingen en weten hoe deze voorkomen kunnen worden. Dit wordt geborgd met het certificaat Hygiënisch Werken dat vijf jaar geldig is. Wateropleidingen biedt twee varianten:
Hygiënisch Werken in de Distributie voor werkzaamheden aan drinkwaterleidingen.
Hygiënisch Werken aan Procesinstallaties voor werkzaamheden aan zuiveringsonderdelen.

Klassikaal
Veel waterbedrijven kiezen ervoor om de training incompany voor hun medewerkers te organiseren. Voor medewerkers die het certificaat voor het eerst behalen duurt de training een dag, waarbij ze op het einde direct opgaan voor het examen om het certificaat te behalen. Voor medewerkers die hun certificaat willen verlengen bieden we een herhalingstraining van een dagdeel inclusief examen. Het examen kan zowel op papier als digitaal afgenomen worden. En in plaats van afronding met een examen, kun je er als organisatie ook voor kiezen om medewerkers te laten toetsen op basis van hun vaardigheden. Met de Praktijkdag Hygiënisch Werken demonstreren deelnemers hun kennis en vaardigheden door een appendage in te bouwen, een standpijp te plaatsen en vervolgens te demonteren.

Online
In 2018 heeft Wateropleidingen op verzoek van drinkwaterbedrijven een e-learning voor Hygiënisch werken aan procesinstallaties ontwikkeld. Deelnemers kunnen hierin individueel de kennis tot zich nemen. Na afloop maken zij een afspraak op één van de ruim 20 locaties in Nederland om een digitaal examen af te leggen om het certificaat te behalen. Ook voor Hygiënisch werken in de distributie is het mogelijk om het certificaat digitaal te behalen, zij het wel in groepsverband. De deelnemers volgen hiervoor eerst zelfstandig een e-learning en volgen hierna een digitale les met een docent.