Waterveiligheid is vakmanschap

5 april 2023

Hoelang kunnen we eigenlijk nog veilig achter onze dijken wonen in ons land? Deze vraag speelt steeds vaker. Feit is natuurlijk dat de experts het ook niet precies weten. Dat klimaatverandering impact heeft op de waterveiligheid is wel zeker, maar in welke mate en in welk tempo de grenzen van de maakbaarheid van de hoogwaterbescherming in beeld komen is veel ongewisser.

Afbeelding4

Is een dijk gewoon een dijk, of drukken we met onze dijken ook een stempel op ons landschap? Dat waterschappen verantwoordelijk zijn voor de bescherming tegen hoog water, daarover is iedereen het eens. Maar als je de dijken versterkt is er dan ook een taak weggelegd voor de waterbeheerder om hiermee ook een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en/of functionaliteit. Vanwege de ruimtedruk in ons land is dit een veelvoorkomend vraagstuk in veel gebiedsprocessen. Het maken van ruimtelijke keuzes ligt (grotendeels) bij bestuurders. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de expertise van onze dijkwerkers.

Volgens Reindert Stellingwerf (docent bij Stichting Wateropleidingen) is waterveiligheid een ambacht. Hij pleit ervoor dat cursisten vooral veel meters moeten maken door buiten op de dijk te lopen en alles veel en vaak te doen. Hierdoor leer je om afwegingen te maken bij het repareren van schades. Als dijkwerker ben je nooit uitgeleerd. Er komen steeds weer nieuwe inzichten en technieken. Tijd nemen om je kennis te verdiepen of te verfrissen schiet er – druk bezig met de huidige beoordelingsronde -dan wel eens bij in. Terwijl je als gedreven expert misschien wel verder komt met je werk als je af en toe even de tijd neemt voor reflectie op je werk door deelname aan een cursus of opleiding.

De docenten bij Wateropleidingen beschikken over ervaringskennis en kennen veel praktijkvoorbeelden, omdat zij zelf een afscherming of doorbraak hebben meegemaakt en hier in gesprek met bewoners over ingrepen zijn uitgekomen. Wateropleidingen beschikt over een breed cursusaanbod met verschillende vakopleidingen, omdat bijvoorbeeld het toetsen en versterken van regionale keringen een ander vak is dan de primaire keringen.