Trots op evaluatiescores 2022-2023


Ieder jaar in augustus analyseren we als organisatie de evaluatieresultaten van alle opleidingen en cursussen die in het afgeronde cursusjaar zijn uitgevoerd. We kijken naar hoe we als organisatie in zijn geheel presteren, maar ook naar de trends over de jaren heen, de scores van de vakgebieden en de docentscores. Alle scores zijn ruim boven onze norm en daar zijn we trots op.

evaluatiescores-2223

Wateropleidingen hecht veel waarde aan het oordeel van de cursisten over onze opleidingen en cursussen. De norm die wij hanteren is 3,8 (op een schaal van 0 - 5). Het oordeel dient als graadmeter van de tevredenheid over ons aanbod. Elke opleiding en cursus wordt na afloop geëvalueerd en de resultaten worden uitgebreid besproken met de docenten. Scoort een opleiding onder de norm dan wordt de hulp van het team Didactiek ingeschakeld om de kwaliteit op peil te brengen.

Naast de evaluatie per opleiding kijkt Wateropleidingen hoe de organisatie als geheel presteert. Hiervoor analyseren we diverse kwaliteitsscores zoals totale indruk, inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, dienstverlening, ons digitale platform de DWO en de docenten. Alle scores zijn ruim boven onze norm. Leuk is om te melden dat onze deelnemers het digitaal leren via onze DWO steeds beter waarderen. Alle inzet van afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. De DWO is steeds interactiever geworden, er is steeds digitaal lesmateriaal op te vinden en iedereen vindt steeds beter zijn weg in het platform.

Ook al zijn de scores goed, we blijven aandacht besteden aan de kwaliteit van al onze opleidingen en cursussen.

We zijn erg blij met alle feedback die wij ontvangen. Het is de input voor onze continue ontwikkeling!