Leidinggevenden in gesprek over krappe arbeidsmarkt


Op 12 oktober 2023 vond bij Wateropleidingen de leidinggevendendag Operationeel beheer in afvalwater en drinkwater plaats. Deze dag werd georganiseerd door de Kennis in Praktijk werkgroep van KNW. De waterketen heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt door vergrijzing, door gebrek aan technisch opgeleide mensen en door concurrentie van andere sectoren. Het is van groot belang dat we als waterketenorganisaties nieuwe medewerkers weten te boeien en binden. Een goede landing in de organisatie en een goede begeleiding zijn daarbij essentieel om (nieuwe) medewerkers op te leiden en te behouden.

Afbeelding1

Doel van de dag was om professionals vanuit de hele waterketen bij elkaar brengen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren met oplossingen op het gebied van instroom, begeleiding, opleiden en het blijven boeien van medewerkers.

Inspiratie

Op een filerijke donderdagochtend wist uiteindelijk met enige vertraging een gevulde zaal deelnemers de weg naar het Waterhuis in Nieuwegein te vinden. Het ochtenddeel van het programma richtte zich op inspiratie vanuit de watersector.

De dag begon met een aantal stellingen onder leiding van dagvoorzitter Bram Ooms, waarna de eerste spreker Martin Oordt (Waterschap Zuiderzeeland) de deelnemers ter inspiratie meenam in de bestaande opleidingsstructuren van de VvZB. Gerard Hofmeijer (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) nam daarna het stokje over en liet zien hoe binnen HHNK al wordt gewerkt met buddy-systemen, organisatiescans, een uitgebreid inwerkprogramma, kennis- en instructiekaarten,  kwaliteitenprofielen, werkplekleren en het actief aantrekken van studenten.

Pieter Hoekstra (CIV Water) lichtte in een vraaggesprek de aanpak toe die zij in samenwerking met verschillende partijen gebruiken om de kloof tussen opleidingen en de waterketenorganisaties te dichten. De vierde spreker Bart van der Ven (Nationaal Watertraineeship) nam de deelnemers mee in de werking van een traineeship.

Claudia Peters (Wateropleidingen) sloot de ochtend af met wat actuele praktijkvoorbeelden.  Ze vertelde over de inzet van een onboardingstraject voor een versneld inwerkproces, de ontwikkeling van een kennisbank voor betere kennisborging, en de uitvoering van kennisscans bij gemeenten voor inzicht in de aanwezige en eventuele ontbrekende kennis.

Afbeelding2

Werksessies

Na de lunch werd de dag vervolgt met een serie werksessies waarin het delen van eigen ervaringen centraal stond. De onderwerpen van de werksessies waren “Taken en opleidingen van de toekomst”, “Landen in de organisatie” en “Behouden, borgen en delen van (ervarings)kennis”.

Enkele uitkomsten waren:

  • Installaties en technieken worden complexer. De analyses en metingen zullen belangrijker worden komende jaren.
  • Digitalisering is een risico voor verlies van kennis en kunde bij de medewerkers.
  • Organisaties in de waterketen kunnen zichtbaarder zijn, bijvoorbeeld in het mbo onderwijs.
  • Ruimte vrijmaken voor begeleiding is essentieel voor een goede landing.
  • Faciliteren van intern jobhoppen zorgt voor behoud van ervaringskennis
  • Kennisborging is maatwerk per medewerker
  • Met medewerkers naar de lange termijn kijken zorgt voor verbondenheid met de organisatie en gemotiveerde medewerkers

De urgentie van de besproken thema’s werd door de groep aanwezigen gevoeld. De deelnemers gaven na afloop van de bijeenkomst dan ook aan graag in contact te blijven en ervaringen uit te blijven wisselen.

Herken je bij je eigen organisatie de besproken thema’s en zou je graag eens met iemand van Wateropleidingen sparren over mogelijke oplossingen? Neem dan contact op met opleidingsmanager Claudia Peters of team maatwerk.