Compleet herziene Basisopleiding riolering van start gegaan!


Op 10 januari 2024 is de Basisopleiding Riolering (BOR) weer gestart. In de afgelopen maanden is hij compleet herzien, waardoor de opleiding nu weer helemaal aansluit op de verbreding en veranderingen in de dagelijkse praktijk van de stedelijk waterbeheerder. Daarnaast zijn de avondlessen grotendeels vervangen door lesdagen.

20240110_115620

Rob Hermans, eerder werkzaam bij Stichting RIONED en nu werkzaam als senior adviseur bij Ambient en Aad Oomens, strategisch beleidsadviseur bij Waterschap de Dommel stonden aan de wieg van deze herziening. Zij beantwoorden een aantal vragen over de herziene opleiding.

Rob, wat waren voor jou de belangrijkste redenen om de Basisopleiding Riolering nu te herzien?

Ons vakgebied ‘riolering’ blijft zich verbreden, ook droogte en genoeg water voor groen (hittestress) komen erbij. Het is belangrijk dat de Basisopleiding Riolering als basisopleiding over de volle breedte de benodigde basiskennis geeft voor de stedelijk waterbeheerder. Kennis die je als opdrachtgever nodig hebt om regie te kunnen voeren. En voor de adviseur om te zien in welke omgeving je bezig bent, dus ook als je gespecialiseerd bent.

Aad, welke veranderingen en verbeteringen zijn er doorgevoerd?

De opzet en structuur zijn aangepast zodat de opleiding actueel blijft en ook nu goed aansluit bij deelnemers, docenten en leerdoelen. De onderdelen van de opleiding zijn nog duidelijker met elkaar verbonden: de samenhang van het beleid met ontwerp in toekomstige stad en hoe je ermee omgaat in de bestaande stad.  Het geheel past veel meer bij deze  tijd en de manier van werken nu. Natuurlijk zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt zoals bijvoorbeeld  de introductie van de Omgevingswet.

Rob, hoe is ervoor gezorgd dat de opleiding weer goed aansluit op de behoefte van het werkveld?

Door de breedte van de opleiding en het uitgangspunt dat de opleiding binnen één jaar af te ronden moet zijn, moet je keuzes maken in de lesstof. Ik vind dat niet erg. Ik vind het belangrijker dat je bijvoorbeeld weet hoe je een gebied goed afbakent en welke rekenmethodiek bij een bepaalde vraag hoort dan dat je zelf kunt rekenen. Dat ga je toch vergeten als je het niet zelf doet.

Belangrijk vind ik ook de koppeling die is gelegd met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. De branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De Branchestandaard volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en door de koppeling komen die ook in de Basisopleiding Riolering terecht. Daarmee is geborgd dat de opleiding alle taken van de stedelijk waterbeheerder afdekt. Bijkomend voordeel van de koppeling met de Branchestandaard is dat Wateropleidingen eenvoudiger maatwerkcursussen kan aanbieden, bijvoorbeeld aan regio’s die de Branchestandaard organisatiescan hebben gedaan en waar bepaalde kennis blijkt te ontbreken.

Rob en Aad, waarom zouden mensen de Basisopleiding Riolering volgen?

Om overzicht te krijgen wat er allemaal in ons vakgebied speelt. Als gemeente kun je dan goed regie voeren en als adviseur weet je in welke omgeving je werkt. De Basisopleiding Riolering is een hele snelle en mooie manier om je de basiskennis eigen te maken. Het is niet voor niets dat alle stedelijk watertrainees die opleiding volgen.

Op 25 april 2024 start de volgende groep van de Basisopleiding Riolering. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.