World Water Academy biedt cursussen op maat voor WEB, Bonaire


World Water Academy heeft recent een serie trainingen georganiseerd voor Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Het doel was om de kennis van medewerkers over het riool- en afvalwatersysteem op het eiland te vergroten.

zuivering_bonaire

WEB is verantwoordelijk de levering van drinkwater en elektriciteit voor ruim 20.000 huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire. Het land ontwikkelt zich snel: de bevolking neemt toe, het toerisme groeit. WEB investeert veel om de energie- en watervoorziening op een passend peil te houden. Multifunctionele inzetbaarheid van medewerkers binnen de organisatie is daarbij belangrijk. De wens van WEB was daarom om de medewerkers uitgebreide kennis te bieden over het gehele zuiveringsproces. Vanaf het moment dat het rioolwater binnenkomt tot aan de verwerking ervan tot reststoffen.

artikel_bonaire_1

Op maat gemaakt cursusprogramma

In samenwerking met WEB heeft World Water Academy een leertraject opgezet bestaande uit twee delen. Ten eerste de cursus ‘Basiskennis Zuiveringssystemen’. In vijf halve trainingsdagen behandelden we onderwerpen zoals het zuiveringssysteem, chemie, microbiologie, voorbehandeling, aerobe behandeling, slibbehandeling en berekeningen in de zuiveringsinstallatie. Naast de theorie waren er ook praktijkopdrachten die op de werkplek werden uitgevoerd. Na succesvolle afronding via een praktijkexamen ontvingen deelnemers het certificaat.

Ten tweede was er voor de operators van WEB nog een verdiepende cursus. Deze duurde zes extra halve dagen en richtte zich op troubleshooting en het zoeken naar optimalisaties in werkprocessen. Dit gebeurde aan de hand van voorbeelden uit eigen praktijk.

Succesvolle afronding

Deze maatwerkcursus was nauwkeurig afgestemd op de behoeften van WEB: brede basiskennis, praktische toepasbaarheid en optimalisatie van operationele processen. Jaarlijks verzorgen we vele maatwerkopdrachten voor diverse organisaties. Samen met onze partners gaan we voor actueel vakmanschap in zowel de nationale als de internationale watersector.