TwynstraGudde en Wateropleidingen ontwikkelen nieuw HWBP opleidingsprogramma


Tijdens de feestelijke Dijkwerkersdag op 28 maart 2024 tekenden Eric Withaar van de programmadirectie HWBP, Gabriëlle Knufman van Wateropleidingen en Fianne Lindenaar van TwynstraGudde gezamenlijk voor de herontwikkeling en uitvoering van het opleidingsprogramma van het HWBP voor de periode 2024-2028.

Foto-1

Wateropleidingen en TwynstraGudde bundelen hun krachten om samen met alle betrokken partijen een hoogwaardig opleidingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren dat voldoet aan de behoeften van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij worden alle bestaande cursussen geanalyseerd, geactualiseerd en indien nodig aangepast. Dit is nodig omdat het HWBP voor de forse opgave staat om in 2050 alle waterkeringen te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Om dit te realiseren moet er voldoende personele capaciteit beschikbaar zijn bij beheerders en programmadirectie, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Foto-2Foto-3

Blijvend leren

Het herziene opleidingsprogramma richt zich op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, competenties en ervaring. Naast cursussen en ontwikkelprogramma's biedt het ook mogelijkheden voor blijvend leren en op maat gemaakte teamcursussen. Het vernieuwde opleidingsprogramma gaat vanaf september 2024 van start. Deelnemers kunnen zich vanaf juni inschrijven via het leerportaal van het HWBP.

Oproep aan dijkwerkers

Om ervoor te zorgen dat het programma aansluit op de behoeften van dijkwerkers, nodigen we alle betrokkenen uit om hun wensen kenbaar te maken. Dat kan tot 19 april door deze vragenlijst in te vullen: https://forms.office.com/e/mTu0kMajHx.