Resultaten onderzoek naar de docentenbegeleiding


In het najaar van 2017 heeft Mark van Dodeweerd onderzocht hoe docenten van Wateropleidingen begeleid willen worden bij de uitvoering van hun rol. Ruim 80% is tevreden over de didactische ondersteuning, maar er zijn ook verbeterpunten.

Aanleiding

Wij bieden een twaalftal activiteiten aan om docenten van Wateropleidingen te begeleiden. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat onze opleidingen actueel zijn, maar ook de begeleiding van docenten willen we up-to-date houden. Door middel van het onderzoek hebben we onderzocht of onze begeleidende activiteiten nog actueel zijn. Dit is onderzocht door middel van literatuuronderzoek naar actuele ontwikkelingen hoe je effectief docenten uit de praktijk kunt begeleiden. Middels een enquête hebben we onderzoekt of onze begeleiding aansluit bij jullie wensen.

Resultaten

MarkOnderzoekInfographic_3

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Mark van Dodeweerd via [email protected] of 030 60 69 423.