Kennis borgen en ontwikkelen met Virtual en Augmented Reality


Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) zijn in opkomst. Deze nieuwe technologieën zijn steeds breder toepasbaar, ook voor leerdoeleinden. Een mooie techniek om leersituaties te simuleren en kennis vast te leggen.

VR_960x600

Wateropleidingen verkent samen met opdrachtgevers de mogelijkheden voor leren met deze technologie. Bijvoorbeeld met de pilot met VR voor de opleiding Basisopleiding Muskus- en Beverratten. Maar ook binnen maatwerkprojecten voor opdrachtgevers komt deze technologie ter sprake en verkennen we waar we dit kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door met behulp van AR informatie te delen in werksituaties. Hier zie je hoe een technisch bedrijf haar monteurs toerust met een hololens en AR.

Of VR en AR veelvuldig toegepast zullen gaan worden én bijdragen aan positieve leerresultaten voor de watersector, weten we nog niet. Innovatief is het zeker.