Tips voor digitale lessen


Het afgelopen jaar hebben we samen met jullie veel ervaring opgedaan met het digitaal lesgeven en hebben we hier gelukkig ook veel positieve reacties op gehad. Hierbij kregen we vooraf nog wel eens bezorgde reacties of het wel mogelijk was om digitaal tot voldoende interactie te komen. Voor veel docenten gaf de eerste keer digitaal lesgeven weer dezelfde spanning als de eerste keer fysiek les geven. Bij de tweede digitale les ervaarden de docenten een wereld van verschil. Het werd steeds vertrouwder. Zowel voor jullie als docent als de cursisten. Ook hebben we gemerkt, dat docenten en cursisten ervaren dat er digitaal veel werkvormen mogelijk zijn waarop er actief geleerd kan worden. Zo zijn de breakout rooms geschikt om in kleine groepen een case te doorgronden.

interactieve_digitale_les

Door de hybridisering van de opleidingen maken we meer gebruik van digitale lessen. En zolang het coronavirus aanwezig is, bieden we met digitale lessen een uitstekende vorm om de opleidingen en cursussen voort te zetten. Daarom hebben we docenten met ervaring in het geven van digitale lessen gevraagd om tips te delen voor een goede interactieve digitale les:

Probeer iedereen te betrekken. Geef ruimte en neem ruimte. Dit kan door een vraag te stellen, benoemen dat je de cursisten even denkruimte geeft en dat je daarna een paar mensen vraagt antwoord te geven, zodat iedereen nadenkt. Houd een lijstje bij van wie welke deelnemers zijn en zet vinkjes van wie het woord hebben gekregen om de vraag te beantwoorden.”
Jordie Netten – docent Stedelijk Water

“Maak gebruik van breakout rooms (max. 15 minuten). Dit werkt zeer productief. Het is wel belangrijk dat je goede opdrachten meegeeft en tijdens de opdrachten zelf ook de rooms bezoekt.“
Ger Vos – docent Hogere opleiding drinkwater

“Zorg ervoor dat je presentatie zo in elkaar steekt dat je het lesplan kunt weglaten. Dus als er in het lesplan staat: ‘vraag cursisten het antwoord te bedenken op vraag x en geef ze 5 minuten tijd om met zijn tweeën te overleggen’. Dan is het handig dit ook precies zo in de presentatie te zetten.”
Judith van Wijk - docent (uitgebreide) Techniek Afvalwaterzuivering

Gebruik de chat als hulpmiddel voor de interactie. Behandel kort de lesstof (max. 10 minuten) aan de hand van de presentatie. Stel dan een vraag over de lesstof gericht op toepassing of inzicht en laat de deelnemers beantwoorden via de chat. Vervolgens kun je als docent reageren op de antwoorden door deze te bevestigen, vervolgvragen te stellen, aan te vullen of anderen de gelegenheid te geven hierop te reageren. 
Jack Jonk - docent (Uitgebreide/Hogere) Techniek Afvalwaterzuivering

Sluit je presentatie op momenten dat je de interactie zoekt, zodat je alle deelnemers beter kunt zien. Je kunt dan beter observeren en gericht aan iemand een vraag stellen.
Jack Jonk - docent (Uitgebreide/Hogere) Techniek Afvalwaterzuivering

Ondersteuning
Wil je ondersteuning bij de voorbereiding van jou digitale les? Of wil je getraind worden in het gebruik van de software en/of interactieve digitale werkvormen? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator of didactisch adviseur van jouw opleiding.