Nieuw: Werkplaats Waterdata management start in januari 2018


De beschikbaarheid van data neemt explosief toe. Maar maken we daar wel optimaal gebruik van? Om juiste inzichten uit waterdata te halen is goed data management nodig. Elk data-proces moet correct worden uitgevoerd om tot juiste conclusies te komen.

Wateropleidingen ontwikkelde samen met een enthousiaste ontwerpcommissie de ‘Werkplaats Waterdata Management’. De werkplaats maakt je vertrouwd met goed data management en alle processen die hierin een rol spelen. Je vertaalt een beleidsvraag naar een informatiestrategie, je bedenkt data-tactieken en experimenteert met (nieuwe) tools. Wij dagen je uit om bruikbare informatie uit datasets te halen en deze effectief te communiceren aan de vraagsteller.

De ‘data-cyclus’ staat centraal tijdens de bijeenkomsten en illustreert de samenhang tussen alle data-processen.

data cyclus 20170927

Na het volgen van de werkplaats begrijp je data management. Je weet welke rol goed data- en informatiebeheer daarin spelen. Bovendien ben je je beter bewust van jouw rol binnen het data management van je eigen organisatie. Je kunt nieuwe methodieken om data te verwerken toepassen en je begrijpt de beperkingen van je data. Je kunt de informatie uit je data sprekend en beeldend communiceren.

Ook geïnteresseerd in de werkplaats? We starten op 25 januari 2018. Inschrijven kan via de website. Heb je vragen? Neem dan contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.


Ontwerpcommissie (vlnr): Sander Uittenbosch (Vitens), Meinte Blaas (RWS/Deltares), Huibert-Jan Lekkerkerk (Het Waterschapshuis), Hinne Reitsma (Informatiehuis Water) en Ingrid Hilwerda (Wateropleidingen)