Riskeer jij een strafblad? – Wetgeving in het veld


Op 22 november en 7 december volgden in totaal 28 medewerkers van Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen de ééndaagse cursus Wetgeving in het veld.

Wetgeving is voor cursisten vaak droge, wat taaie stof. Maar tijdens deze cursus koppelen de docenten Rik Schoon en Michel Helgers de theorie aan praktijksituaties van de cursisten. Hierdoor komt de stof tot leven en de voorbeelden spreken tot de verbeelding. De cursisten nemen de kennis zo makkelijker op. Het belang van het naleven van de wet werd extra duidelijk toen docent Rik vertelde dat door het overtreden van de Wet natuurbescherming een medewerker persoonlijk een strafblad riskeert met alle gevolgen van dien.

In de les werken de cursisten in groepen aan verschillende casussen. De cursisten analyseerden eerst de situatie. Wat is de locatie? Wat is er op die locatie aan de hand? Welke handelingen moeten er uitgevoerd worden? Waar heeft dit invloed op?

Vervolgens betrokken zij de wet hierbij. Met welke wet of verordening moet ik nu rekening houden? Wat mag ik wel en wat mag niet? En waar moet ik nu een vergunning aan vragen?

Het waren twee actieve uitvoeringen met positieve feedback van de cursisten. Een greep uit de reacties van de deelnemers:

“De cursus geeft een zinvolle inkijk in de wereld van wet- en regelgeving”

“De praktijkvoorbeelden waren een sterk punt!”

“Ik heb veel van de soorten wetgeving opgestoken”

“Ik ben me bewust geworden van mijn verantwoordelijkheden”

“Kan deze cursus niet elke vijf jaar op herhaling gegeven worden?”

Heb je interesse om deze cursus ook binnen jouw organisatie te organiseren en zo het bewustzijn bij jouw medewerkers te vergroten? Of wil je de cursus zelf volgen? Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Hilwerda op 030 – 6069411 of via ingrid.hilwerda@wateropleidingen.nl