vmbo-docenten leren over water


De overheid heeft het thema water toegevoegd aan de exameneisen van het vmbo profiel groen. Met het keuzevak ‘Water’ krijgt het thema een meer prominente plaats in het lesprogramma. Geweldig voor de sector! Maar hoe geef je deze lessen vorm? Welke kennis moet ik overdragen? Wat zijn interessante proefjes om in je klas te doen? Wateropleidingen bereidde de docenten hierop voor, in opdracht van Stichting Platform VMBO.

Wateropleidingen verzorgde twee lesdagen rondom het thema water. Dagen waarop de docenten van het vmbo de kans krijgen om hun waterkennis op te frissen, te verdiepen of te verbreden. Monsters nemen van water, de theorie bespreken over het meten van de hardheid, het proces van waterzuivering doorgronden en echt zicht krijgen in ons watersysteem.

Tijdens de eerste lesdag onderzochten de VMBO docenten met docent Mario Maessen wat er in water zit. Verder is onder leiding van docent Hans Huiting aandacht besteed aan hoe we ervoor zorgen dat water schoon wordt en blijft. Een cursist over de gehele lesdag: “De cursus was erg praktisch en ik heb veel informatie gekregen van deskundige docenten.” Een andere cursist zei: “Ik heb inspiratie opgedaan om proefjes met water toe te passen in mijn lessen.”

De tweede lesdag stond in het teken van teveel of te weinig water. Hoe is de waterhuishouding in Nederland geregeld? Deze lesdag is verzorgd op een locatie van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard door Harry Berkouwer. De vmbo-docenten zijn onder andere naar een gemaal geweest. Ook is een dijkdoorbraak gesimuleerd, klik hier om het filmpje te zien. De cursisten over de cursus: “Ik heb geleerd over de complexiteit van water in woongebieden”, daarnaast geven de cursisten aan dat ze de praktijkgerichtheid erg waarderen.

Heb je de themadagen gemist? Houd de website van Bijscholing VMBO in de gaten!

Wil je meer weten? Neem contact op met Els Vernooij.