Kwaliteit


Wateropleidingen is opgericht door en voor de watersector. Elke dag zetten wij ons in om de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen te waarborgen. Dit doen we zodat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen. Samen brengen we kennis en kunde in de watersector naar een hoger peil.

Score opleidingen en cursussen

Elke cursus of module wordt na afloop door cursisten geëvalueerd op diverse aspecten. Wateropleidingen legt de norm van deze beoordelingen op 3,75 (op een schaal van 0 - 5). Halverwege en aan het einde van het cursusjaar worden alle beoordelingen besproken in het kwaliteitsoverleg.

eva-2021

Certificeringen

dnv_iso9001                      CRKBO-geregistreerde-instelling

ISO-9001

Het Kwaliteitsmanagementsysteem van Wateropleidingen voldoet aan de eisen van de internationale standaard ISO-9001. Er wordt sinds 1998 gewerkt volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Tijdens de jaarlijkse audit worden het handboek en alle procedures grondig gecontroleerd.  Kijk voor meer informatie op www.dnvgl.nl/iso9001.

CRKBO-register

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Kijk voor meer informatie op www.crkbo.nl.