Kwaliteit


Wateropleidingen is opgericht door en voor de watersector. Elke dag zetten wij ons in om de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen te waarborgen. Dit doen we zodat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen. Samen brengen we kennis en kunde in de watersector naar een hoger peil.

Score opleidingen en cursussen

Elke cursus of module wordt na afloop door cursisten geëvalueerd op diverse aspecten. Wateropleidingen legt de norm van deze beoordelingen op 3,75 (op een schaal van 0 - 5). Halverwege en aan het einde van het cursusjaar worden alle beoordelingen besproken in het kwaliteitsoverleg.

Jaarevaluatie_Grafiek Sept 17-18

Certificeringen

DNV-GL-Quality-System-Certification-ISO-9001-2015          NRTO keurmerk          CRKBO-geregistreerde-instelling

Wateropleidingen is ISO-9001:2015 gecertificeerd

Het Kwaliteitsmanagement-systeem van Wateropleidingen voldoet aan de eisen van de internationale standaard ISO-9001. Er wordt sinds 1998 gewerkt volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Tijdens de jaarlijkse audit worden het handboek en alle procedures grondig gecontroleerd.  Kijk voor meer informatie op www.dnvgl.nl/iso9001.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Wateropleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk deze video.

Wateropleidingen staat in het CRKBO-register

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Kijk voor meer informatie op www.crkbo.nl.