Bestuur aan het woord


Bas Tammes - Bestuur Wateropleidingen+960x600

"Om goed bij te blijven in je vakgebied, moet je jezelf voortdurend bijscholen"

Bas Tammes
Secretaris-directeur Waterschap Noorderzijlvest

Bas Tammes

"Voor mij is het een eer om lid van het bestuur van een organisatie te zijn, die voortkomt uit de watersector en zich inzet voor blijvend goed vakmanschap in deze sector. Door veranderende ecosystemen en samenlevingen, technische ontwikkelingen en digitalisering verandert het werk in de watersector voortdurend en in hoog tempo. Uit eigen ervaring weet ik dat  je om goed te blijven in je vakgebied, je jezelf voortdurend moet bijscholen. Het actuele, specialistische, praktijkgerichte cursusaanbod van stichting Wateropleidingen helpt waterprofessionals goed te kunnen reageren op de ontwikkelingen in hun vakgebied en voorbereid te zijn op de toekomst."