Arbo

Overzicht Arbo titels en contactgegevens team Arbo.

Neem contact op met ons
Arbo

Team Arbo

‘De hele arbowetgeving voor waterschappen is de laatste tijd veranderd. Voorheen was dat meer generiek, nu hebben we specifieke catalogi. Daarin hebben de waterschappen zelf vastgelegd hoe ze die regels naar hun dagelijkse praktijk vertalen. Sommige risico’s spelen bij waterschappen een kleine rol. Andere risico's weer een grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin mensen hun werk solistisch doen, zonder collega’s in de buurt. Ons aanbod sluit vervolgens naadloos aan op die specifieke veiligheidseisen.’

Wil je meer weten over het cursusaanbod Arbo of heb je andere opleidingsvragen? Neem contact met ons op.

Claudia Peters (030) 60 69 418
Hanna Langerak (030) 60 69 424

Cursuszoeker

Cursuszoeker
Startdatum