Introductiecursus bestuur Waterschappen


15 maart zijn de bestuursverkiezingen van de waterschappen. Diverse nieuwe partijen stellen zich verkiesbaar en naar verwachting worden veel nieuwe leden gekozen die niet eerder actief zijn geweest in het waterschap. Een introductieprogramma over het reilen en zeilen van het waterschap, collegiaal bestuur, integriteit maar ook inhoudelijke thema’s worden in co-creatie met het waterschap opgepakt.

Introductiecursus_bestuur_waterschappen

Samen met Waterschap Hunze een Aa’s heeft Wateropleidingen een programma ontwikkeld waar kennismaking met het waterschap, de ambtenaren, de regio, de beleidscyclus, communicatie en integriteit centraal staan. Het unieke van het programma is dat we in een informele setting een helikopterview geven wat de bestuurders de komende 4 jaar gaan meemaken. We leggen de basis van collegiaal bestuur die samen met elkaar het waterschap verder willen brengen. Er zijn uitdagende opgaven waar het bestuur mee aan de slag mag gaan.

Wateropleidingen helpt het waterschap bij de invulling van het programma. Voor onderdelen die waterschap specifiek zijn, worden eigen medewerkers ingezet. Op verzoek wordt ondersteuning aangeboden bij de voorbereiding van geschikte werkvormen. Voor onderdelen waar een externe docent meerwaarde levert, zorgt Wateropleidingen voor de geschikte docent en natuurlijk de inhoud en vorm van dat programmaonderdeel. Onze docenten hebben allemaal ervaring met de sector en het besturen van waterschappen. Een kennismaking en uitgebreide voorbespreking met het waterschap regelen wij.

Wil jij ook de mogelijkheden verkennen om in co-creatie een introductiecursus voor bestuur te starten of een masterclass rondom een bepaald thema te laten organiseren, neem dan contact op met ons team Maatwerk. We helpen je graag!