Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 12-09-2023 12-12-2023 2.250,00 Direct inschrijven

Doel

Veiligheid bieden tegen overstromingen is van groot belang voor onze samenleving. De opleiding Basiskennis waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Ook komen recente ontwikkelingen in de waterveiligheid, zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, uitgebreid aan bod.

In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal. Je krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. Je kent de instrumenten en weet hoe je deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschik je over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen;
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg;
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;
  • beheer en onderhoud;
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);
  • bekledingen;
  • kunstwerken, niet-waterkerende objecten en multifunctionaliteit.

Vorm

In fysieke en digitale lessen behandelen we de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook ga je tijdens de opleiding twee keer op excursie naar de kust en het rivierengebied.

Om de opgedane kennis direct toe te leren passen, werk je in groepen aan een eindopdracht. Basis voor deze opdracht zijn praktijksituaties die de deelnemers voor de start van de opleiding zelf inbrengen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 4 fysieke en 3 digitale bijeenkomsten. In het lesrooster zie je hoe de lessen verdeeld zijn.

Lesrooster Basiskennis Waterkeringen 13-09-2022 (pdf, 195 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Technisch medewerkers beheer en onderhoud waterkeringen

Instapniveau

mbo/hbo

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

11 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

Je werkt met een groep aan een opdracht en sluit de opleiding af met een groepspresentatie. Daarnaast maak je een individueel reflectieverslag.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 12-09-2023 12-12-2023 2.250,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

reindert_stellingwerff

"Beheer en onderhoud van dijken is een combinatie van de wereld buiten en binnen, van ambacht en geavanceerde methodes en van techniek, natuur en omgeving."

Reindert Stellingwerff
Beleidsadviseur Waterkeringen (Waterschap Vallei en Veluwe)

"De sterke punten van de opleiding Basiskennis Waterkeringen zijn de veelzijdigheid en afwisseling van zowel docenten als behandelde onderwerpen. Ook is het prettig om kennis te maken met collega’s uit het werkveld."
- Pieter Quist, Waterschap Hollandse Delta