Doel

De zomer lijkt steeds vroeger in het jaar te starten. Het mooie weer levert veel vreugde totdat piekbuien, modderstromen en langdurige hitte in stedelijk gebied de pret bederven. De terugkerende schade vraagt om actie van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Hoe maken we het stedelijk gebied klimaatbestendig?

In deze cursus leer je met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. Je gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Je benut of stimuleert kansen voor de klimaatbestendige stad door aan te sluiten bij de burger, regio en andere stakeholders. Na afloop van deze cursus maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • ruimtelijke adaptatie, stresstesten en climatescan;
  • omgang met regenwater: hoeveelheden, vervuilingsgraad, effect op emissies, peilstijgingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, kosten en baten, inzameling en transport van hemelwater: infiltratie, lozing op oppervlaktewater, behandeling van regenwater;
  • aanleg, (strategisch) beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen: dimensionering zuiverende voorzieningen (ook bezinkvoorzieningen), overloopvoorzieningen, aanpak beheer, praktijkvoorbeelden en monitoringsresultaten;
  • betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen.

Vorm

Je kan van te voren jouw wensen duidelijk maken en bepaalt daarmee zelf in belangrijke mate de specifieke inhoud van de cursus.

Tijdens de lessen leggen de docenten de theorie uit aan de hand van veel (internationale) praktijkvoorbeelden. Op alle lesdagen staan excursies gepland. Onder leiding van de docent bezoek je op de fiets of lopend praktijkvoorbeelden in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Je bekijkt hoe verschillende klimaatadaptieve maatregelen geïntegreerd zijn in de stedelijke omgeving.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Rioleringsmedewerkers, ontwerpers, beleidsmedewerkers stedelijk water

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

4 bijeenkomsten


Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

antal_zuurman_rwv

“Methoden om in de stad om te gaan met hitte, stevige neerslag en droogte”

Antal Zuurman

Ervaringen deelnemers

“In mijn functie is klimaatadaptatie een onderdeel waar ik mij mee mag bemoeien. In zoverre dat bij wijkaanpak op het gebied van riolering de juiste keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Voortschrijdend inzicht leert ons dat we als gemeente slimmer met ruimte moeten omgaan in al reeds bebouwd gebied. Ik was heel erg op zoek naar een cursus zoals deze, waar theorie en vooral praktijk bij elkaar komen. Kijken bij de buren en kennis vergaren, zodat mijn rol als adviseur nog beter wordt op dit gebied. Ik heb geleerd om zin en onzin te kunnen scheiden bij klimaatadaptieve maatregelen. Mijn netwerk is er zeker door vergroot en dat is ook een bijkomend voordeel van deze cursus. Je leert wat bijvoorbeeld een site als Climatescan is en hoe je dit kunt gebruiken en mooie voorbeelden te zoeken en te delen met je collega’s. Welke maatregelen je kunt nemen op kleine schaal, die wel snel merkbaar effect kunnen hebben op bijvoorbeeld water op straat bij hevige buien. Dat bijvoorbeeld een wadi een onderhoudsvraag heeft die verder gaat dan alleen het maaien er van.”
- Mark Wiskerke, Adviseur Stedelijk Water (Gemeente Lansingerland)

“Ik werk al langer bij de gemeente Breda, eerder in de rol van fysiek wijkbeheerder. Ik ben dan ook bekend met algemeen beheer van de openbare ruimte. Sinds vorig jaar vervul ik de rol van adviseur klimaatadaptatie. Dit vraagt om meer inhoudelijke specifieke kennis, zowel technisch als beheermatig. Deze beide aspecten komen terug in de cursus en worden gekoppeld aan praktische voorbeelden die op locatie worden toegelicht. Ik heb een bestuurskundige achtergrond, daarom waren de technisch toepasbare oplossingen voor mij erg interessant. Dat geldt ook voor de historische context, stip op de horizon (Nederland Klimaatbestendig) en juridische context als het gaat om het onderwerp klimaatadaptatie. Het delen van praktijk ervaringen met docenten en mede studenten zorgt voor meer inhoudelijke kennis. De mix van theorie en praktijk, techniek en beheer zorgt voor een analytische en praktische denkwijze op die ik meeneem in de praktijk. Ik vraag vaker door, ben kritisch op het beheer van klimaat adaptieve toepassingen, heb een breder netwerk van klimaatspecialisten gekregen. Daarnaast heb ik zicht op technische toepassingen die in de praktijk werken.“
- Franky Bettonvil, Adviseur klimaatadaptatie (Gemeente Breda)