Halfjaarevaluatie cursusjaar 2017/2018


Wateropleidingen neemt de zorg voor kwaliteit serieus. Elke cursus of module wordt na afloop door cursisten geëvalueerd. Op basis van de halfjaarevaluatie van het cursusjaar 2017/2018 scoort Wateropleidingen een 3,96 (schaal 1 – 5). Deze score is bepaald op basis van de beoordelingen van 1093 cursisten.

Grafiek Kwaliteit 1 April2018_2_900x506

Score boven de norm van 3,75

Wateropleidingen legt de norm van de score van opleidingen en cursussen op 3,75 (schaal 1 – 5). Met een gemiddelde score van 3,96 voldoen we hier halverwege het cursusjaar ruimschoots aan. We mogen tevreden zijn, maar blijven streven naar een nog betere kwaliteit. We kijken kritisch naar alle ingevulde beoordelingen en bespreken dit met docenten en opleidingscoördinators. Op basis hiervan formuleren we actiepunten om onze opleidingen en cursussen te blijven verbeteren.

Kwaliteitszorg

Om kwaliteit te waarborgen werkt Wateropleidingen volgens de internationale standaard ISO-9001. Er wordt sinds 1998 gewerkt volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem is het evalueren van de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen. Lees hier meer over kwaliteit bij Wateropleidingen.