Meer dan geslaagd! Vernieuwde opleiding Toezicht en handhaving water


De eerste groep deelnemers van de vernieuwde opleiding Toezicht en Handhaving Water heeft op 5 februari het diploma in ontvangst genomen! Deze fanatieke groep heeft hard gewerkt voor het diploma. Alle 14 deelnemers zijn geslaagd, waarvan 4 deelnemers cum laude. Maar het mooiste resultaat is wel de transitie van het geleerde naar de praktijk. De deelnemers geven aan de opgedane kennis en vaardigheden goed te kunnen gebruiken in hun werk.

THW-dipl

De deelnemers volgen binnen de opleiding Toezicht en Handhaving Water drie modules: Inleiding handhaving, Toezichthouden en Toezichthouden in de praktijk. Om de opleiding af te ronden moeten de deelnemers alle modules succesvol afsluiten. Bij de laatste module werken zij een zaak uit hun eigen werkpraktijk uit in een rapportage met bewijsstukken. Hierin komen alle elementen van de opleiding terug. Tijdens het eindgesprek bevraagt de examinator de deelnemers over de inhoud van de rapportage en de gemaakte keuzes.

Bij de diploma-uitreiking was gastspreker Siebren Buist, milieuofficier van justitie in Zwolle aanwezig. Hij sprak gepassioneerd over de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Wat was ten tijde van de opzet van de LHS het doel en hoe kun je nu als individu en als team maximaal bijdragen aan dit doel? Iedere toezichthouder en handhaver speelt hierin een rol.

Praktijk als kapstok

Ook de opleiding is met een duidelijk doel voor ogen opgezet. Toezichthouders startbekwaam maken voor hun functie, in lijn met de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit door te een brede basis te bieden met de praktijk als kapstok. Vanuit de reacties van de deelnemers blijkt dat dit doel geslaagd is.

De diploma-uitreiking was een mooie afsluiting van een leerzame weg die samen is bewandeld! We feliciteren alle deelnemers van harte met hun behaalde diploma.

De volgende uitvoering voor de opleiding Toezicht en Handhaving Water start in het najaar van 2019. Schrijf je alvast voorlopig in en wij voorzien je van alle informatie zodra de startdata en locatie bekend zijn. Kijk hier voor meer informatie.