Een wereldse ervaring met Water en Energie Bedrijf Bonaire


Water en Energie Bedrijf (WEB) Bonaire wil monteurs opleiden op het gebied van drinkwaterdistributie. In Nederland volgen monteurs via Wateropleidingen de Basisopleiding Drinkwaterdistributie. In de basis is dit ook een goede opleiding voor de monteurs in Bonaire, echter een deel van de onderwerpen van de basisopleiding zijn voor de monteurs in Bonaire niet relevant of van toepassing. Daarom wordt er een opleiding op maat aangeboden. Arne Bosch, docent van Wateropleidingen, doet verslag.

WEB

Na een lange aanloop heeft het Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB) besloten om haar uitvoerende medewerkers (proces operators, pipefitters en laboratorium medewerkers) te voorzien van de basiskennis drinkwater (distributie en productie). De initiator Sigfried Quarton, Business Unit Manager Water, was enthousiast. Hij gaat in oktober met pensioen, maar is nog steeds heel begaan met de mensen en het bedrijf.

Het is immers moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te binden op Bonaire. Daarom worden allerlei functies bezet met mensen met verschillende achtergronden. Dit gemêleerde gezelschap is medio maart begonnen aan een verkorte versie van de Basisopleiding Drinkwaterdistributie. Door maatwerk te leveren sloot het goed aan bij de belevingswereld van onze overzeese collega’s. De BES-eilanden zijn bijzondere Nederlandse gemeentes, deels vallend onder de Nederlandse wet en regelgeving, maar soms met toch wat afwijkende details. Waar wij in het Europese Nederland erg gefocust zijn op een koudwaterdrinkwater temperatuur van maximaal 25 graden Celsius, ligt de norm voor de BES-eilanden op 40 graden Celsius.

Het drinkwater wordt sinds de jaren 60 van de vorige eeuw bereid uit zeewater. Aanvankelijk op ingenieuze duurzame wijze. De dieselgeneratoren (om het eiland van stroom te voorzien) werden gekoeld met zeewater. Door dit water te verdampen ontstaat zoet water als gevolg van condensatie, dat gebruikt werd voor de drinkwaterbereiding. Later is men overgegaan op een RO-installatie (membraan). Dagelijks wordt er ongeveer 5.000 m3 geproduceerd met een hoge kwaliteit. De meeste mensen op het eiland zijn aangesloten op het distributienet. Daarnaast levert WEB ook met behulp van 2 tankwagens water.

Module 1 van de verkorte versie is met succes afgesloten. Voor de meeste cursisten op een wat onwennige methode. In groepjes moest de verwerkte lesstof gepresenteerd worden. De basiskennis drinkwater gecombineerd met de kentallen en feiten van de WEB-organisatie. Dit was een hele uitdaging, omdat veel informatie niet op eenvoudig wijze beschikbaar is en er tevens geen benchmark gegevens beschikbaar zijn van de Caribische eilanden op het gebied van drinkwater. Het cijfer bestond deels uit onderlinge feedback. Ook dit onderdeel was nieuw voor onze drinkwater collega’s. Al met al een mooie klus in een heerlijke omgeving.

Arne Bosch
Waternet

WEB-1   WEB-2