Jaarevaluatie 2019


Wateropleidingen neemt de zorg voor kwaliteit serieus. Daarom vragen we cursisten na afloop van een cursus of module hun ervaringen te delen op het evaluatieformulier. De feedback die we hiermee ontvangen, bespreken we met docenten en gebruiken we voor het (door)ontwikkelen van ons cursusaanbod. Waardevolle informatie om de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen te waarborgen. En dat gaat goed! In 2019 beoordeelden 2053 cursisten ons gemiddeld met een 3,97 (schaal 1 - 5).

cijfers_2019

Waardevolle informatie
In onze evaluaties stellen we cursisten zo’n 20 vragen. Dit geeft ons een gedegen beeld van een uitvoering van de opleiding op het gebied van:

  • Inhoud: volstaan de behandelde onderwerpen, of heb je onderwerpen gemist?
  • Actualiteit: past de lesstof bij jouw huidige werksituatie?
  • Praktijk: kun je het geleerde toepassen in de praktijk?
  • Docenten: wat vind je van de deskundigheid van en interactie met docenten?

Maar ook vragen we naar de kwaliteit van de cursuslocatie, de dienstverlening van Wateropleidingen en de kwaliteit van het lesmateriaal. Alle evaluaties worden door ons verwerkt in ons kwaliteitssysteem om deze informatie te borgen. Vervolgens wordt dit besproken op een evaluatievergadering tussen opleidingscoördinatoren en docenten. Op basis hiervan worden verbeterpunten vastgelegd voor nieuwe uitvoeringen.

Kwaliteitszorg
Elke dag zet Wateropleidingen zich in om de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen te borgen. Hiervoor werken we sinds 1999 volgens de internationale standaard ISO-9001. Belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem is het evalueren van de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen. Hierin kijken we niet alleen naar de scores per uitvoering, maar ook naar het totale beeld van ons cursusaanbod. Op basis van de totaalevaluaties signaleren we trends en formuleren we actiepunten en doelstellingen om ons steeds weer te verbeteren.