Evaluatie cursusjaar 2019/2020


Na iedere module of cursus vragen we deelnemers om hun feedback via een evaluatieformulier. Deze beoordelingen helpen ons om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen. In het cursusjaar 2019/2020 hebben 1412 deelnemers ons beoordeeld met een 4,05 (schaal van 1 – 5) gemiddeld.

Jaarevaluatie 2019 2020 Wateropleidingen

Het cursusjaar 2019/2020 was een bijzonder cursusjaar. Vanaf medio maart konden we vanwege de coronapandemie onze lessen alleen nog digitaal organiseren. Op dit moment liepen er 26 langlopende opleidingen met ruim 400 cursisten. Doordat we snel overgeschakeld zijn videolessen, digitale lessen en examens hebben zij hun opleiding digitaal kunnen afronden. We zijn er trots op dat we dit met behoud van kwaliteit hebben kunnen doen.

Score boven de norm van 3,75
Wateropleidingen wil cursisten kwaliteit bieden. Daarom leggen wij de norm van onze opleidingen en cursussen op 3,75. We zetten ons elke dag in voor de kwaliteit van inspirerende opleidingen. Met een gemiddelde score van 4,05 gemiddeld zijn we tevreden, maar er zijn natuurlijk ook zaken die nog beter kunnen. De beoordelingen van cursisten helpen ons om onze opleidingen verder te ontwikkelen. We evalueren alle opleidingen met onze docenten en kijken gezamenlijk naar verbeterpunten. Dit nemen we mee naar een volgende uitvoering.

Kwaliteitszorg
Wateropleidingen neemt de zorg voor kwaliteit serieus. Om kwaliteit te waarborgen werkt Wateropleidingen volgens de internationale standaard ISO-9001. Er wordt sinds 1998 gewerkt volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem is het evalueren van de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen. Lees hier meer over kwaliteit bij Wateropleidingen.