Doel

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van hun dijkversterkingsopgaven.

De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit aansluitende modules rondom één thema.

Inhoud

 • Module Dijkenbouw (16 dagdelen)
  Opbouw, sterkte en belasting van een dijk. Type en classificatie dijken en bekleding langs kust en rivieren, kunstwerken en constructieve (damwand)schermen, regionale keringen, grondmechanica en rol van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en bezwijkmechanismen, uitvoeren van globale (ontwerp)berekeningen en toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken.
 • Module Dijkontwerp 2.0 (11 dagdelen)
  Toepassen nieuwe veiligheidsfilosofie en doorwerking in het ontwerpinstrumentarium, LCC, techniek van realisatie meervoudige functies en meekoppelkansen, maken van een referentieontwerp, rol van data en informatie, praktische toepassing van nieuwe dijktechnieken en benutten van kennis vanuit Project overstijgende verkenningen HWBP.

 • Module Dijkversterking in uitvoering (9 dagdelen)
  Relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen, fasering van een dijkversterking, controle en toetsing van het uitvoeringsontwerp, interpretatie van onderzoek en inhoudelijke aspecten van samenwerking met marktpartijen.

 • Module Integratie & Vakmanschap (6 dagdelen)
  Deze module bestaat uit op zichzelf staande thema’s om je rol als technisch manager in breder perspectief te zetten: een excursie naar een dijkversterking, het IPM-model, deskundig opdrachtgeverschap, modellering, veiligheid, kosten en kentallen en een serious game over assetmanagement van dijken.

Vorm

Het docententeam van de opleiding Dijktechniek bestaat uit experts uit het vakgebied Waterveiligheid. Zij bieden je volop voorbeelden uit de praktijk aan. Je werkt aan opdrachten over bestaande dijkversterkingsopgaven, zowel in groepen als individueel.

De opleiding bestaat uit een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Bijzonderheden

Wil je de opleiding modulair volgen? Dan is de basismodule 1 (Dijkenbouw) verplicht.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Aankomend en startend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici.

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

12 uur per bijeenkomst

Duur

42 dagdelen

Coordinator

Examen

2 schriftelijke examens en 3 eindopdrachten.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.“Ik weet nu beter waarom een dijk is afgekeurd en welke technieken er voor versterking beschikbaar zijn. Ik was bekend met piping, maar heb nu geleerd om zelf de berekeningen te maken. Een leerzame ervaring.”
- Bram Kieftenbeld. directievoerder en toezichthouder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

“Ik heb meer geleerd over hoe je een goede afweging maakt tussen het waterveiligheidsbelang en de andere belangen die bij een dijkversterkingsproject spelen. Vaak zijn er immers meerdere opties om een dijk te versterken en kijken de betrokken partijen hier op verschillende manieren tegenaan. Ook is er veel aandacht voor technische onderwerpen."
- Joost Christiaans, adviseur Waterkeringen bij waterschap Rivierenland

“Leerzame opleiding met een prima afwisseling van theorie en praktijk. Een must om deze opleiding als Dijkwerker gedaan te hebben!”
- Lourens Francke, Ontwerpleider  bij Van den Herik