Cursus

Opfriscursus visuele inspectie van waterkeringen
Doel

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Daarom zijn er richtlijnen om inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. Je hebt een aantal jaren geleden de cursus Visuele inspectie van waterkeringen gevolgd, maar de kennis is wat weggezakt of het inspecteren is niet je dagelijkse werk. Voor jou is deze opfriscursus ontwikkeld. De cursus herhaalt kort de schades en faalmechanismen en je past de laatste inzichten van het inspecteren van gras- en steenbekledingen toe. In de cursus besteden we extra aandacht aan het vastleggen van de resultaten zoals de zorgplicht vereist. Er is voldoende gelegenheid om de inspectie van keringen opnieuw in de praktijk te oefenen. Na afloop van deze cursus heb je weer actuele kennis over de inspectie van waterkeringen, en kun je de inspecties op eenduidige en uniforme wijze uitvoeren.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inspectieproces
  • Uniform inspecteren volgens de Digigids
  • Inspecties en de zorgplicht
  • Faal- en bezwijkmechanismen
  • Laatste inzichten van inspectie van gras- en steenbekleding

Vorm

De docenten behandelen de theorie aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden. In de middag voer je een inspectie uit op een primaire en een regionale kering. De belangrijkste inspectieresultaten bespreek je op de dijk met de docenten en medecursisten.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Dijkinspecteurs, rayonmedewerkers, kantonniers

Instapniveau

mbo

Deze cursus is bedoeld voor oud-deelnemers aan Visuele Inspectie van Waterkeringen die hun kennis willen opfrissen

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur

Coordinatorincpectie_graszode

Weer eens onbevangen kijken naar de manier waarop je de inspecties nu doet."

Wim Cornelisse
Dijkbeheerder (Waterschap Rivierenland)