Nieuwe vakspecialisten getraind tot docent bij Wateropleidingen

6 april 2022

Op dinsdag 15 maart heeft Wateropleidingen wederom de succesvolle training Van vakspecialist naar docent georganiseerd. Deze training organiseren we voor nieuwe docenten die hun kennis en ervaring met vakgenoten gaan delen. In deze training leren ze onder meer hoe je een actieve les geeft die zowel aansluit bij de doelgroep als de leerdoelen.

VND

Wateropleidingen organiseert deze training tweemaal per jaar voor nieuwe docenten. We hechten veel waarde aan de didactische vaardigheden van onze docenten, zeker omdat zij van oorsprong vakspecialisten vanuit de watersector zijn. Met deze training geven wij hen handvatten om een les voor te breiden, uit te voeren en te evalueren. Daarnaast maken we van deze vakspecialisten inspirerende docenten. Docenten moeten cursisten helpen om de lesstof in een context te plaatsen zodat deze beter beklijft. Hierbij maken ze gebruik van hun kennis en ervaring. Door de theorie betekenisvol te maken, leren cursisten beter.

In de ochtend zijn verschillende theorieën behandeld. Welke leerstijlen heb je in een groep en hoe ga je hier mee om? Hoe bereidt je een les voor en hoe geef je structuur aan je les? ’s Middags hebben de aankomend docenten de theorie in de praktijk gebracht door zelf een mini-les te verzorgen. Eén van de eyeopeners voor hen is dat lesgeven meer is dan een presentatie geven. Bij lesgeven zet je deelnemers actief aan het werk vervul je als docent ook een faciliterende rol. De training werd opnieuw goed ontvangen:

In de training hebben we nagedacht over hoe je een les goed opbouwt. Hoe je inspeelt op de achtergrond van de cursisten en welke werkvormen je in kunt zetten om mensen te blijven boeien en effectief onderwijs te geven. De sfeer was open en er was veel ruimte om vragen te stellen en te oefenen. Hier kan ik wat mee!

Docenten Wateropleidingen
Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. Wateropleidingen begeleidt hen om hun didactische en communicatie vaardigheden te verbeteren. Lees hier hoe wij dit doen.