Leidinggeven aan groei


Hoe ondersteun je als leidinggevende medewerkers tijdens een opleiding? De vraag die we bespraken met leidinggevenden van medewerkers die een drinkwateropleiding volgen tijdens de workshop ‘leidinggeven aan groei’. De combinatie opleiding, werk en privé vormt voor deelnemers een serieuze uitdaging. Wateropleidingen begrijpt dit en ziet de noodzaak om niet alleen deelnemers, maar ook leidinggevenden te betrekken bij opleidingstrajecten.

leidinggeven-groei-2

Het maken van huiswerk, het uitvoeren van opdrachten en het studeren voor examens is vaak een flinke extra belasting. Vaak zijn leidinggevenden onvoldoende op de hoogte wat de medewerker te wachten staat, vandaar dat Wateropleidingen leidinggevenden uitnodigde voor deze workshop. Allereerst werd zowel de structuur als de inhoud van de drinkwateropleidingen besproken, evenals de verwachte inzet van deelnemers. Dit vanuit de overtuiging dat het voor leidinggevenden van belang is op de hoogte te zijn van de inhoud en de eisen die worden gesteld aan het volgen van een opleiding. Tegelijkertijd kwamen initiatieven van Wateropleidingen aan de orde die gericht zijn op het ondersteunen van deelnemers bij het succesvol afronden van een opleiding, waaronder studiebegeleiding en examentraining. Ook werd het belang van intrinsieke motivatie besproken, omdat betrokkenheid en doorzettingsvermogen vooral bij langere opleidingstrajecten cruciaal is voor succes.

In het tweede deel van de workshop stond de rol van de leidinggevenden centraal. We bespraken welke ondersteuning zij kunnen bieden bij het volgen van een opleiding. Daarbij kwamen ze tot de conclusie dat ze nog onvoldoende bekend waren met de inhoud van opleidingstrajecten en de verwachtingen ten aanzien van de deelnemers. Ze zagen ook mogelijkheden om de intrinsieke motivatie te versterken, door enthousiasme over te brengen en belangstelling te tonen, zodat het volgen van een opleiding meer is dan alleen een functie-eis. Ook het faciliteren van studieverlof, voorafgaand aan een examen, kan bijdragen aan het succesvol afronden van een module. Tot slot willen leidinggevenden graag op de hoogte blijven van de tussentijdse studieresultaten van hun medewerkers. Ze zijn daarom een voorstander van voortgangsgesprekken, waarin niet alleen de studieresultaten, maar ook eventuele obstakels die het studieresultaat beïnvloeden, samen worden besproken en aangepakt.

Tijdens de afsluitende borrel werd bevestigd dat bijeenkomsten voor leidinggevenden waardevol zijn voor het vergroten van het inzicht in de opleidingstrajecten, evenals de rol van leidinggevenden als cruciale succesfactor in het leer- en groeiproces van medewerkers.

Wil je meer weten over deze workshop? Neem dan contact op met Eline Keizers of Jörn Pilon.