Nieuw: Focus op kwaliteit - laboratoria


Wat is kwaliteit nu eigenlijk precies en hoe zorg je dat kwaliteit wordt geborgd en ervaren op de werkvloer. Voor drinkwater- en waterschapslaboratoria is accreditatie overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17025 inmiddels een vanzelfsprekendheid. Kwaliteit wordt echter heel verschillend beleefd in de verschillende lagen van de organisatie. Bovendien vraagt de normtekst om interpretatie. Hoe weet je wat nodig is en hoe realiseer je dat, zonder overbodige ballast en in het belang van tevreden opdrachtgevers?

Laboratorium

De kwaliteit van water speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om oppervlaktewater of grondwater, in veel gevallen staat de kwaliteit van water onder druk. Tegelijkertijd moet ons drinkwater voldoen aan strenge eisen. Dit benadrukt het belang van nauwkeurige en kwalitatief hoogwaardige laboratoriummetingen, om de kwaliteit van het water te bewaken en uiteindelijk te verbeteren. Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria) speelt hierin een cruciale rol.

Wateropleidingen heeft een nieuwe korte cursus ontwikkeld met als thema ‘kwaliteitsdenken en kwaliteitsborging conform NEN-EN-ISO/IEC 17025’. De cursus geeft allereerst inzicht in de betekenis van het begrip kwaliteit. Wat is kwaliteit, hoe bepaal je kwaliteit en hoe wordt kwaliteit geborgd middels kwaliteitsmanagementsystemen? Daarnaast wordt op praktische wijze, middels voorbeelden en oefeningen, ingegaan op kwaliteitsborging aan de hand van de accreditatienorm voor laboratoria. Hoe is NEN-EN-ISO/IEC 17025 opgebouwd, waar moet je aan voldoen, welke andere (norm)documenten spelen daarbij een rol en hoe kan je in de praktijk inhoud aan geven aan de gestelde eisen? Daarbij is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers leren van elkaars inzichten en gekozen werkwijzen.

De cursus is gericht op medewerkers van (water)laboratoria die te maken hebben met kwaliteitsborging, maar nog relatief weinig achtergrondkennis hebben wat betreft kwaliteit in het algemeen en de accreditatienorm voor laboratoria in het bijzonder. Daarbij kan het gaan om analisten en monsternemers, maar ook om medewerkers die betrokken zijn bij geheel andere werkprocessen binnen het laboratorium, maar die ook moeten voldoen aan de eisen die worden voorgeschreven door NEN-EN-ISO/IEC 17025.

De cursus wordt gegeven door een docent met uitgebreide ervaring op het gebied van kwaliteitsborging in een laboratoriumomgeving, die bovendien al vele jaren actief is als externe auditor in opdracht van de Raad voor Accreditatie (RvA) en de Belgische Accreditatie-instelling (BELAC).

Heb jij belangstelling en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jörn Pilon.