Doel

Een waterzuivering die energie neutraal is of zelfs energie opwekt. Hoe werkt dat? Waterschappen zijn tot het concept de Energiefabriek gekomen door anders naar de conventionele afvalwaterzuivering te kijken. Als je bekende technieken anders inzet, dan ontstaan grondstoffen in plaats van afvalstoffen.

In deze cursus leer je het concept Energiefabriek kennen. Je krijgt inzicht in warmte-terugwinning, biogasproductie en energiebesparing. Je rekent aan de energiebalans van je eigen zuivering. Na het volgen van deze cursus kun je een voorstel doen voor het starten van een Energiefabriek op een eigen zuivering.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • energieproductie;
  • inrichting en zuiveringstechnieken;
  • bezoek aan een energiefabriek;
  • inzicht in de energiebalans van de eigen zuivering;
  • warmtekrachtkoppeling (WKK).

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, de praktijkervaring en de toepassing. De docent licht de theorie van de energiefabriek toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je zet een energiebalans op voor een eigen zuivering. In het kader van "gluren bij de buren" bezoek je een Energiefabriek en krijg je zicht hoe een eigen energiefabriek te starten. Je sluit de cursus af met een opdracht.

Bijzonderheden

Locatie: rwzi Amersfoort en rwzi Apeldoorn

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Proces)operators, (proces)technologen

Instapniveau

mbo+/hbo

Diploma Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) of Hogere techniek afvalwaterzuivering (HTAZ) vòòr 2014

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

tussen lesdag 1 en lesdag 2 de cursus wordt van jou verwacht dat je een bezoek brengt aan een zuivering om een opdracht uit te werken. Hou rekening met je tijdsbesteding hierin! (denk aan 16 uur)

Duur

3 bijeenkomsten

Coordinatorjack_jonk_960x600

Afvalwater: daar zit energie in!

Jack Jonk
Advies water

"Tijdens de cursus wordt op een goede manier gekeken naar besparingen bij het opwekken van energie op onze RWZI's."