Nieuwe leerlijn - Controleur veilige drinkwaterinstallaties

10 mei 2023

Overeenkomstig de Drinkwaterwet dienen afzonderlijke drinkwaterinstallaties gecontroleerd te worden, zodat de collectieve drinkwatervoorziening niet in gevaar komt door mogelijke verontreinigingen. Deze controletaak wordt uitgevoerd door controleurs van de diverse drinkwaterbedrijven, op basis van een inspectierichtlijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Bij geconstateerde gebreken wordt de eigenaar van een drinkwaterinstallatie aangesproken op verbetering, ook in het kader van verplichtingen die gerelateerd zijn aan Legionella-preventie.

installateur

De praktische uitvoering van de wettelijke controletaak wordt tussen de drinkwaterbedrijven onderling en samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgestemd in het Platform Controle en Handhaving (PCH). De opleidingscommissie van het betreffende platform, waarin vertegenwoordigers van verschillende waterbedrijven zitting hebben, vindt het belangrijk dat er sprake is van goed opgeleide controleurs, die op een deskundige en ook uniforme wijze hun werk doen. Wateropleidingen heeft daarom het verzoek gekregen om een nieuwe leerlijn voor controleurs in te richten. Inmiddels is deze gerealiseerd en met enthousiasme ontvangen. Voor het diploma ‘Controleur veilige drinkwaterinstallaties’ moeten kandidaten de volgende cursussen en opleidingen uit het aanbod van Wateropleidingen met succes afronden:

“Wanneer je in het bezit bent van het diploma ‘Controleur veilige drinkwaterinstallaties’ dan ben je goed opgeleid om zelfstandig je inspectietaak uit te kunnen voeren. Je bent deskundig wat betreft de technische aspecten van installaties, maar je weet ook hoe een installatie beheerd moet worden om bijvoorbeeld Legionella te voorkomen.”

zo stelt Roland Stols, die als controleur werkzaam is bij Brabant Water en zitting heeft in de opleidingscommissie van het PCH.