Jaarverslag 2019


We opereren in een snel veranderende wereld waarin digitale transformatie en klimaatverandering de agenda bepalen. Naast deze megatrends worden we nu allemaal geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Onze eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze collega’s, klanten, partners en hun families. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever en business partner en volgen de adviezen van het RIVM.Als betrouwbare partner hebben we onze opleidingen en examens onmiddellijk gedigitaliseerd. De lessen zijn digitaal en we zetten alle mogelijke werkvormen in om de interactiviteit en uitwisseling van know how te behouden.

In 2019 hebben we klanten succesvol ondersteund door het realiseren van vele opleidingen, cursussen, incompanies en certificeringen. Daarmee blijft de waterkennis op peil. We hebben ons 25-jarig bestaan gevierd, samen met klanten, docenten deelnemers en de medewerkers.  En we hebben mooie plannen voor versterking van de digitalisering en certificatie in 2020. Lees in ons jaarverslag over de kennis en know-how die wij hebben gedeeld. Wij bedanken u graag voor de goede samenwerking en vertrouwen in het afgelopen jaar.

Rest mij iedereen goede gezondheid te wensen en elkaar te helpen in deze uitdagende tijden.

Namens alle collega’s van Wateropleidingen,

Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen

Wateropleidingen 25 jaar

wateropleidingen_25_jaar

In 2019 vierden we ons zilveren jubileum. Al 25 jaar zorgen we dat de waterkennis op peil is. Voor professionals, door professionals en met ons breed aanbod, een aanbod met kennis, kunde en praktijktoepassing. Dit doen we samen met onze docenten en onze stakeholders. We zorgen voor een actueel, praktijkgericht en toepasbaar opleidingsaanbod. Voorzien van de nieuwste leervormen maken we het leren leuker, gemakkelijker en sneller beschikbaar.

Ons 25-jarig jubileum hebben we een jaar lang gevierd met relaties uit de watersector.

Actueel vakmanschap

In 2019 rondden we onze strategie 2017-2019 ‘Actueel vakmanschap’ af, waarin professionalisering van vakmannen en vakvrouwen in de watersector centraal stond.De nadruk lag op de verbinding van de juiste kennis en kunde met de benodigde competenties bij zowel cursist en docent. Om dit vervolgens zichtbaar te maken, kreeg diplomering en certificering extra aandacht. Het borgen van de juiste kennis maakt dat de vakman en vakvrouw sneller kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering, agile werken, de komst van de Omgevingswet, innovaties en samenwerken in de regio. Met parate kennis & gevalideerde ervaring en een diploma op zak vergroot de professional zijn/haar waarde.

Cijfers 2019

In 2019 hebben er 3143 cursisten deelgenomen aan een opleiding, cursus of certificering bij Wateropleidingen. Een recordaantal in ons 25-jarig bestaan.

Infographic 2019_Cursisten

Jaarverslag 2019_Cursusaanbod

Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. En dit wordt gewaardeerd door de cursisten. In 2019 scoorde zij onveranderd hoog in de evaluaties.

Infographic 2019_Docenten

In 2019 hebben we opnieuw enkele mooie maatwerkprojecten mogen verzorgen.

Infographic 2019_Maatwerk

Het team van Wateropleidingen zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling en uitvoer van een praktijkgericht en inspirerend cursusaanbod.

Infographic 2019_Organisatie