Opleiden om dijkbewaking te professionaliseren

13 januari 2022

De Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking en Wateropleidingen werken samen om dijkwachten van waterschappen te scholen. Met als doel om een beter getrainde en geoefende dijkwachtorganisatie te krijgen en de samenwerking tussen waterschappen te bevorderen. Hiervoor is een lespakket ontwikkeld waarmee waterschappen zelf aan de slag kunnen en/of gebruik kunnen maken van docenten van Wateropleidingen. Sinds de start zijn er in samenwerking met Wateropleidingen cursussen verzorgd bij Waterschap Rivierenland en meer recent bij Waterschap Vechtstromen, Hunze en Aa’s en Vallei en Veluwe.

dijkbewaking

Professionalisering Dijkbewaking
De werkgroep, inmiddels een beheergroep, streeft naar een getrainde en geoefende dijkbewakingsorganisatie. Met als doel om bedreigingen aan waterkeringen als hoogwater, droogte en extreme neerslag operationeel te beheersen. Voorzitter van de beheergroep Marjolein van der Linden (Waterschap Hollandse Delta) vertelt over de ontwikkeling van deze producten: “De producten die de beheergroep beheert en onderhoudt zijn de opleiding waarnemen, certificering (Senior) Dijkwacht, het handboek dijkbewaking en het waarnemingsregistratieformulier. Toekomstige ontwikkelingen van producten zijn de mogelijke implementatie van de dijkwacht app, werkinstructies, aanvalsplan en 8-vragen methode met betrekking tot hulpmiddelen bij uitvoering maatregelen. Ook is geopperd om naast de O van opleiden de T van trainen te ontwikkelen, met als optie te komen tot een landelijk OTO (Opleiden, trainen en oefenen) plan dijkbewakingsorganisatie.”

Recent is de cursus bij Waterschap Vechtstromen gegeven. Herman de Kluizenaar, specialist beheer watersysteem, vertelt waarom er voor de dijkwachtopleiding is gekozen: “Het waterschap Vechtstromen heeft gekozen voor de dijkwachtopleiding van Wateropleidingen, omdat het de dijkwachtorganisatie verder wil professionaliseren door aan te sluiten bij de door de werkgroep professionalisering dijkbewaking opgestelde opleidingsdoelen. Door deze opleiding krijgen onze vrijwillige dijkwachters een gedegen theoretische scholing waardoor zij straks beter in staat zijn hun rol als dijkwachter uit te voeren.”

Docent Freddie Schutte (Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft de cursus een aantal keer verzorgd bij verschillende waterschappen. Ook hij deelt zijn ervaring: “Veel deelnemers zijn verbaasd over wat dijkbewaking allemaal inhoudt. Het is veel meer dan een rondje lopen over de dijk tijdens hoog water. De deelnemer raakt merkbaar bewust over het belang van dijkbewaking, maar ook over het belang van hun taak als dijkwachter binnen het geheel. Deelnemers die beroepsmatig bezig zijn met dijken, dragen met hun inbreng en voorbeelden bij aan verdieping tijdens de opleiding. Vooral als ervaringen worden gedeeld. Dat samenspel is leuk. Deelnemers zonder deze achtergrond weten weer verhelderende en kritische vragen te stellen. Hieruit komt hun interesse tot uitdrukking. Want waterveiligheid is in ieders belang.”

Certificering Senior Dijkwacht
Dijkwachten worden niet alleen opgeleid, maar kunnen daarnaast ook gecertificeerd worden als Senior Dijkwacht. Wateropleidingen verzorgt deze certificering namens de waterschappen door de examens af te nemen. Met het certificaat laten dijkwachten zien aantoonbaar te beschikken over de vereiste kennis. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen waterschappen bij calamiteiten, omdat geborgd is dat dijkwachten bij uitwisseling over dezelfde kennis beschikken.