Eerste uitvoering cursus Biodiversiteit op keringen

4 april 2022

In januari kondigden we de ontwikkeling van de cursus Biodiversiteit op keringen aan. Deze cursus leert beheer- en onderhoudsmedewerkers welke rol ze hebben om biodiversiteit te stimuleren en hoe ze kunnen sturen op meer biodiversiteit met behoud van waterveiligheid. De cursus is ontwikkeld en we hebben een eerste uitvoering gepland in mei. Doordat we veel reacties op de aankondiging hebben gekregen, is deze eerste groep ook direct gevuld met deelnemers van verschillende waterschappen.

BDK

Over de cursus
Tijdens deze cursus leer je wat wordt verstaan onder biodiversiteit en waarom waterschappen dit belangrijk vinden. Je leert over diverse vormen van beheer om biodiversiteit te stimuleren. Je leert hoe je een erosiebestendige grasmat krijgt met een hoge biodiversiteit. Na afloop van deze cursus weet je op welke manier je voor jouw keringen ervoor kan zorgen dat hoe je de biodiversiteit op je kering zo groot mogelijk maakt zonder in te leveren op de erosiebestendigheid van de kering. In interactieve bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en -ervaringen. Ook ga je op excursie naar keringen met een rijke biodiversiteit, waar je ziet hoe deze aangelegd zijn en onderhouden worden. Kijk hier voor meer informatie over de cursus.