Doel

Waterschappen besteden hydrologische en hydraulische berekeningen voor de waterhuishouding vaak aan advies- en ingenieursbureaus uit. Het gaat hier om het bepalen van de afmetingen van watergangen, stuwen en duikers. Maar ook om het schatten van de te verwachten afvoeren uit een bepaald gebied of het berekenen van de gewenste drooglegging.

Deze cursus biedt de kennis en vaardigheid om een deel van de berekeningen aan watergangen zelf uit te voeren. Vervolgens leer je om de resultaten van deze berekeningen te beoordelen. Na afloop van deze cursus voer je eenvoudige berekeningen aan watergangen met de hand uit. Ook kun je complexe berekeningen met een spreadsheet programma maken. De berekeningen hebben betrekking op verschillende praktijksituaties waar klimaatadaptatie een rol speelt.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • basiskennis hydraulica en hydrologie;
  • relatie grond- en oppervlaktewaterstand;
  • knelpunten stedelijk gebied;
  • berekeningen van eenvoudige watergangen, duikers en overstorten;
  • interpretatie van de rekenresultaten;
  • alternatieven voor de afvoerbehoefte;
  • WB 21, deltaprogramma
  • omgang met piekbuien en watertekort

Vorm

De cursus is praktisch en bevat veel rekenopdrachten. Je maakt hierbij gebruik van computermodellen. Huiswerkopdrachten zijn een onderdeel van de cursus.

Bijzonderheden

Tijdens de cursus maak je gebruik van je eigen laptop.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Technisch) medewerkers waterkwantiteit, hydrologen

Instapniveau

mbo/hbo

Basiskennis van spreadsheets (bijvoorbeeld Microsoft Excel) en wiskunde (havo-niveau) vereist

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Coordinatorjac_peerboom_960x600

'De deelnemers kunnen hun eigen problemen op hun eigen laptop meebrengen naar de cursus. En na afloop nemen ze die spreadsheets gewoon mee.

Jacques Peerboom
Coordinator Geohydrologie (Rijkswaterstaat)

"De cursus is er op gericht vooral zelf alle berekeningen aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit te kunnen voeren. Er wordt veel gerekend met handige rekenspreadsheets en er is ook gelegenheid om aan eigen situaties te rekenen."