Doel

Het studiebegeleidingtraject is ontwikkeld voor deelnemers aan de Basisopleiding drinkwaterproductie die de lesstof nogmaals op een andere manier aangeboden willen krijgen in een kleinere, homogene groep. De persoonlijke begeleiding help je bij het verwerken van de lesstof van de Basisopleiding drinkwaterproductie.

Inhoud

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Module 2, Water als grondstof: Het gedrag van water, de samenstelling van water (chemie en microbiologie) en vloeistofmechanica (berekeningen).
  • Module 3, Het productieproces: Winning, zuivering en procesvoering, opslag, verpomping,en risicomanagement.

Vorm

In kleine groepen wordt de lesstof van de Basisopleiding drinkwaterproductie op een andere manier herhaald. Eén methode is bijvoorbeeld het onderwijsleergesprek, waarin de docent je vragen stelt, zodat je de leerstof vertaalt, verwerkt en opslaat.

Er wordt van je verwacht dat je de lesstof goed hebt doorgenomen, zodat je gericht vragen kunt stellen aan de docent.


Doelgroep

Deelnemers aan de Basisopleiding drinkwaterproductie die extra ondersteuning willen bij het behandelen van de lesstof.

Instapniveau

vmbo

Variant

Dag cursus

Duur

8 bijeenkomsten

Coordinator