Certificering

Hygienisch werken aan procesinstallaties
Doel

Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van het drinkwaterbedrijf. Een besmetting in het productieproces heeft grote gevolgen. Werkzaamheden aan procesinstallaties moeten daarom op een hygiënisch verantwoorde wijze worden verricht.

Deze cursus behandelt de Hygiënecode Drinkwaterbereiding. Je krijgt inzicht in de mogelijke oorzaken van verontreinigingen en besmettingen. Na deze cursus ken je de uitgangspunten voor het uitvoeren van werkzaamheden in de zuivering in het kader van hygiënisch werken. Daarnaast ken je de specifieke hygiënemaatregelen die moeten worden overwogen bij werkzaamheden aan zuiveringsonderdelen, afhankelijk van de positie van die onderdelen in het zuiveringsproces en het type activiteit. Een rondleiding over de productielocatie van een drinkwaterbedrijf kan onderdeel uitmaken van het programma.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • materialen en chemicaliën;
  • veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën;
  • methoden om hygiënisch te werken;
  • effectzones en risicomatrix waterkwaliteit, bemonstering en analyse;
  • maatregelen bij calamiteiten en storingen;
  • persoonlijke en algemene hygiëne;
  • (onderdelen van) het productieproces.

Bijzonderheden

Deze cursus is tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse drinkwaterbedrijven. De cursus wordt door de drinkwaterbedrijven erkend en is verplicht voor medewerkers die werken in de productieproces.

Conform de derde editie van de Hygiënecode drinkwater is het certificaat voor deze cursus 5 jaar geldig. Kijk hier voor meer informatie.

Het certificaat kun je ook behalen door het volgen en met succes afronden van onze e-learning Hygiënisch werken procesinstallaties.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Technisch medewerkers, contractanten, bedrijfsvoerders, asset engineers en teamleiders

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.