Cursus overzicht
Locatie Prijs
EIGEN WERKPLEK 2.825,00 Direct inschrijven

Doel

Op een afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn veel mogelijkheden van ingrijpen in processen. Het vraagt veel van de procesoperator om bij onderhoud, aanpassing of nieuwbouw aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Naast een goede mentaliteit heb je kennis nodig van de diverse onderdelen, processen en stuurmogelijkheden. Net als een goed inzicht in de samenhang. In dit praktijktraject maak je de vertaalslag van je dagelijkse werkpraktijk (wat) naar de theorie (waarom) van de afvalwaterzuivering.

Na afloop van het praktijktraject heb je inzicht in de werking van de verschillende processtappen. Je benoemt ingrepen in het proces en herkent verstoringen in het proces en licht deze toe. Ook ben je in staat te adviseren hoe processen verbeterd kunnen worden.

Inhoud

In het praktijktraject Techniek Afvalwaterzuivering (PUTAZ) komen de volgende thema’s aan bod:

  1. procesvoering
  2. controleren en meten
  3. procesbeheersing, onderhoud en storingen
  4. beleid en planvorming

Ieder thema wordt uitgewerkt in een praktijkopdracht.

Vorm

Je voert zelfstandig opdrachten uit binnen jouw eigen organisatie. Je wordt hierbij intensief begeleid door een praktijkbegeleider uit jouw eigen organisatie. Via onze Digitale WaterOpleidingen (DWO) heb je 24/7 toegang tot het lesmateriaal van de Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering en de mogelijkheid om vragen te stellen.  Je kunt kiezen hoe je de opdrachten rapporteert, zoals een schriftelijk verslag, filmpje of fotocollage. Het traject wordt afgerond met een mondeling praktijkexamen.


Doelgroep

Operators, klaarmeesters, procesmedewerkers afvalwaterzuivering

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Individueel

Voorkennis

Goed te volgen als inwerktraject, geheel online.

Zelfstudie

100 uur

Maximaal aantal deelnemers

500

Coordinator

Examen

Het traject wordt afgerond met een mondeling praktijkexamen.


Cursus overzicht
Locatie Prijs
EIGEN WERKPLEK 2.825,00 Direct inschrijven